Wat is het sociaal tarief voor energie en wie heeft er recht op?

Elektriciteit en verwarming zijn een basisrecht in België. Dankzij die gedachte kunnen mensen met financiële problemen energie aan een lagere prijs krijgen. Foto: Pixabay

Het sociaal tarief biedt elektriciteit en gas aan tegen een lagere prijs. Dat tarief is echter niet voor iedereen van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op dit goedkoper tarief moet u een deel uitmaken van een bepaalde categorie. Laten we eens kijken welke en wat u moet doen om het sociaal tarief te krijgen.

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en / of aardgas is sinds 2004 van toepassing. Consumenten die tot bepaalde categorieën behoren kunnen zo profiteren van een vermindering van de elektriciteitsprijzen en de gasprijzen. Het gaat vooral om mensen die financiële problemen hebben en die het statuut van “beschermde klant” hebben.

De definitie van “beschermde klant”

Er zijn twee soorten beschermde klanten:

 1. Een beschermde klant op federaal vlak: dit zijn consumenten die voldoen aan de door de federale overheid opgelegde criteria
 2. Een beschermde klant op regionaal vlak: dit zijn consumenten die voldoen aan de door de betrokken regio opgelegde criteria

De specifieke wettelijke bepalingen op het gebied van energie dwingen marktdeelnemers aan de openbaredienstverplichtingen te voldoen. Deze regeling is bedoeld om consumenten te beschermen, in het bijzonder degenen wier situatie precair is. De consument met status van “beschermde klant” is een voorbeeld van dergelijke verplichtingen.

Wat zijn de voordelen voor de beschermde klant?

Het grootste voordeel is natuurlijk dat beschermde klanten recht hebben op het sociaal tarief, i.e. een vermindering van de elektriciteits- en gasprijzen.

Als u een beschermde klant bent op federaal vlak, dan wordt het sociale tarief toegekend aan de energieleverancier van uw keuze en in de distributienetbeheerder die bevoegd is in uw woonwijk.

Als u een beschermd bent op regionaal vlak, dan heeft u enkel recht op het sociaal tarief als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

 • Uw DNB is tevens uw energieleverancier. In dat geval spreken we van een sociale leverancier. Naast het aanbieden van elektriciteit tegen een goedkoper tarief kan de DNB u ook voorzien van elektriciteit als u uw energierekening niet kan betalen.
 • U voorziet uw DSO van een attest dat ingevuld werd door het OCMW of een centrum van schuldbemiddeling of door een aangewezen schuldmediator.

Naast deze voorwaarden zijn er nog enkele andere zaken waar u rekening mee moet houden:

 • Uw DNB / sociale leverancier moet een budgetmeter voor gas en / of elektriciteit installeren in uw huis. Dit apparaat werkt met een kaart die u kunt ‘opladen’. Het principe achter de budgetmeter is dezelfde als dat van een prepaid kaart voor uw gsm. U betaalt vooruit en laadt uw energiemeter op wanneer u meer energie nodig heeft.
 • Als u niet in staat bent op uw budgetmeter op te laden, dan heeft u nog steeds recht op een minimale elektriciteitslevering van 10 ampère
 • Als u een budgetmeter heeft en u diepe financiële problemen heeft, dan kunt u “rantsoenkaarten” aanvragen om een ​​levering van elektriciteit en gas te verzekeren tijdens de winterperiode (periode tussen 1 november en 15 maart in Wallonië en tussen 1 oktober en 31 maart in Brussel. Niet geldig is Vlaanderen).

Deze maatregelen zijn steeds afhankelijk van uw locatie en uw specifieke situatie. De Lokale Commissie voor Energie van uw stad is verantwoordelijk voor uw dossier.

Merk op dat het heel goed mogelijk om het sociale tarief te combineren voor elektriciteits- en gasprijzen.

Wie bepaalt het sociaal tarief?

Het is de CREG, de federale regulator van de energiemarkt in België, die het sociaal tarief twee keer per jaar vastlegt. Het sociaal tarief wordt op basis van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 om de zes maanden bijgewerkt en komt overeen met het laagste commerciële tarief op de energiemarkt.

Wat belangrijk is om te weten, is dat het sociale tarief hetzelfde is voor alle energieleveranciers en distributienetbeheerders in België. Ze zijn allemaal verplicht om u dit sociaal tarief aan te rekenen als u kunt bewijzen dat u of een lid van uw huishouden voldoet aan de nodige voorwaarden.

Het sociaal tarief omvat de prijs van de energie (elektriciteit en / of aardgas), de distributiekosten en de kosten voor transmissie. De begunstigde van het sociale tarief moet wel nog steeds het volledige bedrag van de BTW, de federale bijdrage en de aansluitingsvergoeding (in Wallonië) betalen.

Het sociaal tarief helpt mensen die financiële problemen hebben.
Het sociaal tarief helpt mensen die financiële problemen hebben. Foto: Pixabay

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

Beschermde klanten zijn consumenten die tot een van de volgende categorieën behoren.

Categorie 1: het OCMW

U of iemand van uw huishouden ontvangt een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van het OCMW. Het kan gaan om:

 • een leefloon
 • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
 • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
 • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten

Categorie 2: de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap

U of iemand van uw huishouden ontvangt een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van het de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap. Het kan gaan om:

 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming
 • een integratietegemoetkoming
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
 • de zorgkas, meerbepaald: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Categorie 3: de Federale Pensioendienst

U of iemand van uw huishouden ontvangt een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van de Federale Pensioendienst. Het kan gaan om:

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming als persoon met een handicap
 • een tegemoetkoming op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden

Categorie 4: Huurder van een appartement

Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas dan heeft u recht op het sociaal tarief op aardgas.

Hoe kunt u een sociaal tarief aanvragen?

Geen zorgen: als u tot categorie 1, 2 of 3 behoort, wordt het automatisch toegekend. U moet geen attest opsturen naar uw leverancier. Voor meer details kunt u terecht op de website van de federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Daar kunt u zelf nagaan of het sociaal tarief automatisch aan u wordt toegekend, voor welk contract en voor hoe lang. U kunt ook bellen naar het contactcenter van de FOD op het gratis nummer 0800 120 33.

De FOD Economie kent het sociaal tarief steeds toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarbinnen u door het verkrijgen van een tegemoetkoming in categorie 1, 2 of 3 valt.

Als u een huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) dan krijgt u het sociaal tarief voor aardgas niet automatisch. Richt u tot de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om na te gaan of u het sociaal tarief voor aardgas betaalt of niet. Meer kunt u niet doen want het is de eigenaar van het gebouw die de nodige stappen moet ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.