Is elektromagnetische straling afkomstig van gsm’s en wifi schadelijk?

Zijn de elektromagnetische golven afkomstig van o.a. gsm's en wifi schadelijk of niet? U leest het hier. Foto: Pixabay

We worden dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische golven als gevolg van verbonden objecten. We kunnen ze niet zien of ruiken maar zijn ze daarom onschuldig en niet schadelijk? Niet echt! En als de telecomoperatoren hun netwerken blijven uitbreiden zal het er niet beter op worden.

Elektromagnetische straling is overal

Beïnvloedt elektromagnetische straling uw gezondheid op een negatieve manier? Al jaren woedt het debat of straling nu wel of niet schadelijk is, een debat dat de experts verdeelt. Het effect van elektromagnetische straling is niet geheel duidelijk waardoor de operatoren de dekking van hun gsm-netwerk blijven uitbreiden. Wie heeft er vandaag immers nog geen toegang tot 2G, 3G of 4G? Juist ja, zowat iedereen. En het blijft trouwens niet bij gsm-stralen of wifi. Elektromagnetische straling komt voor bij:

  • gsm-gebruik, wifi (draadloos internet), babyfoons, draadloze telefoons of andere draadloze apparaten …
  • microgolfovens, antidiefstal- of identificatiesystemen …
  • vaste zendmasten voor gsm, 3G, 4G, radio, televisie …
  • hoogspanningslijnen, transformatorcabines …

Dit wil zeggen dat we de elektromagnetische straling niet kunnen ontsnappen.

Het bewijs dat veel mensen elektromagnetische straling wantrouwen is de petitie die bijna 14.000 handtekeningen opleverde en het Waals Parlement in 2015 dwong om strengere normen vast te stellen voor gsm-stralen, wifi en alle andere elektromagnetische straling.

De vraag is nu: is de bezorgdheid van de burgers gerechtvaardigd?

Welk effect heeft elektromagnetische straling op het lichaam?

Als men spreekt over de effecten en risico’s die verbonden zijn aan overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling dan worden woorden als kanker, verminderde concentratie, bloedziekten en tumoren vaak vermeld. Kortom, niets prettig.

Het ergste is dat men vaak niet weet wie te geloven aangezien er talrijke studies zijn die elkaar tegenspreken. Sommige wijzen erop dat de straling reële gevaren met zich meebrengt, andere beweren dat er geen bewezen negatief effect is op de gezondheid. Dus wie te geloven en wat te doen? In geval van twijfel is het waarschijnlijk beter om voorzichtig te zijn.

De effecten van straling op het menselijk lichaam zorgt nog steeds voor discussie.
De effecten van straling op het menselijk lichaam zorgt nog steeds voor discussie. Foto: Pixabay

Om die reden is het nuttig om te begrijpen hoe de golven het lichaam kunnen beïnvloeden. Guy Vandenbosch, een professor aan de Universiteit van Leuven (KUL), is gespecialiseerd in telecommunicatie en straling en legde de gevolgen van straling uit in de krant Vers l’Avenir. Dit is wat er in het artikel stond:

1. De straling kan uw DNA aanpassen

“Straling kan chemische bindingen veranderen, zoals DNA, en dit kan leiden tot kanker.” De professor roept echter niet op tot paniek. “Dat is echter niet direct mogelijk met telecom radiogolven omdat de energie van een straling-eenheid ongeveer een miljoen keer te laag is. Maar het gebeurt bijvoorbeeld wel met radioactieve straling.”

2. De golven kunnen verwarmen

Het bekendste voorbeeld van dit fenomeen is natuurlijk de microgolfoven. Volgens de specialist, “vindt er opwarming plaats, maar de energie die betrokken is, is te laag om een echter verwarming van menselijk weefsel te veroorzaken. Een microgolfoven heeft een vermogen van 1000 Watt, terwijl dat van de straling van een gsm 500 keer lager ligt. ”

Guy Vandenbosch wijst erop dat de stijging van de temperatuur die een gsm kan veroorzaken beperkt is tot een paar tienden van een graad. Andere geruststellend punt: in het algemeen bereikt de straling niet de diepere delen van het lichaam met voldoende intensiteit om schade te veroorzaken, aldus de hoogleraar.

3. Elektromagnetische straling heeft biologische effecten

Kan uw gsm bloedkanker veroorzaken? De link werd gelegd door een arts en Guy Vandenbosch spreekt deze hypothese niet meteen tegen. “Er zijn biologische effecten, dit wil zeggen indirecte effecten op de cellen van het lichaam, zoals bloed, de hersenen, of de zenuwen die in het hele lichaam aanwezig zijn. Dit is een probleem dat meer onderzoek vergt.

Tot nu toe is er dus nog niets bewezen. “Veel studies suggereren effecten, maar veel anderen niet. Bovendien zijn de mechanismen die een rol spelen niet bekend. Dit voedt de controverse in de afgelopen tientallen jaren,” aldus de professor. Toch is ook hij voorzichtig: “Het feit dat er geen bewijs is, betekent niet dat er geen effect is”.

Wat zegt de Vlaamse regering?

In België werden er normen voor blootstelling aan straling vastgelegd. Op de website van de Vlaamse regering staat er dat er “momenteel geen bewijzen [zijn] dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid zolang die normen niet overschreden worden.”

De normen voor blootstelling aan straling

De blootstelling aan straling van alle vast opgestelde zendantennes (gsm, radio, tv, radioamateurs, radars, het ASTRID-netwerk voor communicatie tussen de hulpdiensten, …) mag niet hoger zijn dan de norm in de onderstaande tabel.

De stralingsnormen ingesteld door de Vlaamse overheid.
De stralingsnormen vastgesteld door de Vlaamse overheid. Cijfers: lne.be

De norm is een grenswaarde voor de elektrische veldsterkte (in Volt per meter, V/m) die op een bepaalde plaats kan gemeten worden. Dat wil zeggen dat de elektrische veldsterkte, die gedurende gemiddeld 6 minuten gemeten wordt, de grenswaarden van de tabel niet mag overschrijden. Die grenswaarde is afhankelijk van de frequentie omdat de opname van energie van elektromagnetische straling in het lichaam afhangt van de frequentie. Hoe lager de frequentie, hoe hoger de opname of absorptie. Om die reden is de norm voor lagere frequenties strenger.

Tips om uzelf te beschermen tegen elektromagnetische straling

De bijwerkingen zijn nog niet bekend of bewezen maar uzelf beschermen in het geval dat de wetenschappers iets over het hoofd zien kan nooit kwaad. Hier zijn enkele tips:

  • Houd uw telefoon niet tegen uw oor voor lange periodes: als u veel of langdurig belt, kunt u beter kiezen voor headset.
  • Vermijd (lange) gesprekken in gebieden waar het netwerk slecht is: uw gsm moet immers krachtiger stralen
  • Verkies een vast netwerk boven een wifi-netwerk
  • Kom niet te dicht bij de microgolf: houd wat afstand
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.