Wat gebeurt er als u uw elektriciteitsrekening niet op tijd betaalt?

Enkel in uitzonderlijke situaties kan uw elektriciteit afgesloten worden. Foto: Pixabay

Heeft u uw elektriciteitsrekening al eens bang afgewacht? De laatste jaren zitten we in een moeilijke financiële periode en is de rekening voor elektriciteit sterk gestegen. Daardoor is het voor velen steeds moeilijker om rond te komen. Maar wat gebeurt er nu als u plots uw elektriciteitsrekening niet meer kan betalen?

In deze artikel scheiden we feit van fictie en vertellen we wat er precies gebeurt in geval van wanbetaling.

De procedure in geval van niet-betaling

Normaal gezien moet u uw energierekening binnen 15 dagen na ontvangst betalen. Als u dit om welke reden dan ook niet doet, dan zal uw energieleverancier u een herinnering sturen. Deze herinneringsbrief bevat de volgende informatie:

 • een nieuwe deadline: de energieleverancier moet u minstens 10 dagen geven om de betaling uit te voeren
 • een mededeling waarin staat dat u een OCMW of een erkende mediator kunt bellen om een haalbaar afbetalingsplan op te stellen

Als u tegen die datum…

 • het bedrag niet betaald heeft of
 • geen budgetmeter heeft aangevraagd (niet van toepassing voor het Brussels Gewest) of
 • geen afbetalingsplan heeft opgesteld in samenspraak met de energieleverancier of
 • geen afbetalingsplan heeft opgesteld samen met het OCMW of een instantie voor schuldbemiddeling

dan kan de leverancier u in gebreke stellen via een aangetekende brief. Net zoals in de herinneringsbrief zal de energieleverancier u voorstellen om een afbetalingsplan af te spreken via zijn klantendienst, het OCMW of een (andere) erkende schuldbemiddelaar.

Als u 15 dagen na de ingebrekestelling de rekening nog steeds niet betaald heeft dan zal uw energieleverancier (in Vlaanderen en Wallonië) contact opnemen met uw DNB zodat deze een ​​budgetmeter kan installeren bij u thuis. In het noorden van het land is die budgetmeter gekoppeld aan een vermogensbegrenzer. Dit systeem maakt het mogelijk om het vermogen van uw meter te beperken tot 2300 Watt.

Uw provider stuurt ook uw contactgegevens binnen de 10 dagen door naar de bevoegde OCMW. U kunt dit echter weigeren door de energieleverancier een aangetekende brief te sturen waarin u aangeeft dat u uw gegevens niet wil delen met het OCMW.

Waarschuwing: op elke herinnering die u ontvangt zal u administratieve kosten moeten betalen. Merk ook op dat de bovengenoemde periodes kunnen variëren afhankelijk van de regio waar u woont.

Laten we alles even samenvatten…

De procedure:

 • Factuur
 • Herinneringsbrief
 • Ingebrekestelling
 • Aanvraag voor de installatie van een budgetmeter
 • Mogelijke afsluiting van elektriciteit
Enkel in uitzonderlijke situaties kan uw elektriciteit afgesloten worden
De procedure voor het afsluiten van elektriciteit is in elke regio anders. Foto: Pixabay

Wanneer wordt de elektriciteit afgesloten?

In sommige problematische situaties kan uw elektriciteit afgesloten worden. Deze maatregel wordt echt niet op dezelfde manier toegepast in heel België. De procedure is afhankelijk van de regio waarin u woont.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na de herinneringsbrief kunt u het statuut van beschermde klant aanvragen. Als beschermde klant wordt uw huidig contract onderbroken en heeft u recht op het sociaal tarief voor elektriciteit. De beëindiging van een energiecontract, met stroomonderbreking of afsluiting tot gevolg, is een uitzonderlijke maatregel die enkel door een vrederechter kan goedgekeurd worden.

Als u het statuut van beschermde klant niet aanvraagt, dwingt u uw energieleverancier om u nog 60 dagen te voorzien van elektriciteit. Na die periode wordt een vermogensbegrenzer geïnstalleerd en kan de energieleverancier een aanvraag tot verbreking van het contract indienen bij de vrederechter.

In de winterperiode (01 oktober – 31 maart) is een afsluiting van elektriciteit of gas echter verboden in Brussel.

In Wallonië

Uw elektriciteit kan afgesloten worden wanneer u weigert een budgetmeter te plaatsen. In tegenstelling tot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan deze stroomonderbreking wel plaatsvinden tijdens de winter.

Enkel beschermde klanten met een budgetmeter blijven voorzien van elektriciteit: zij krijgen een minimale levering van 2200 watt. Deze uitkering wordt ook toegekend aan ontvangers van invaliditeitsuitkeringen en mensen in schuldbemiddeling.

Onbeschermde klanten met een budgetmeter die de meter niet ‘opladen’ kunnen ook afgesloten worden.

In Vlaanderen

In Vlaanderen kan de netbeheerder de elektriciteit in de volgende gevallen afsluiten:

 1. Als er gevaar is, bijvoorbeeld op elektrocutie of brand, en dit tot de veiligheid opnieuw gegarandeerd kan worden
 2. Als u fraude pleegde (bv. sabotage van de meter) en u niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet
 3. Bij leegstand: als na een dubbele controle door uw netbeheerder blijkt dat de woning waarvan u eigenaar bent niet meer bewoond is en u geen energiecontract sluit.
 4. Als u na een verhuizing op uw nieuw adres elektriciteit of aardgas verbruikt zonder contract en u niet reageert op de brieven van uw netbeheerder om de situatie recht te zetten.

Wat zijn de verplichtingen van de eigenaar en de huurder?

Heeft de eigenaar het recht om de stroom af te sluiten als u uw rekening niet betaalt?

Nee, om de simpele reden dat (in de meeste gevallen) uw naam op het energiecontract staat. Maar wat als de verhuurder nu wel eigenaar is van het leveringscontract? We onderscheiden twee mogelijke situaties:

 • Als uw verhuurder de energierekening niet betaalt, dan zal de bovenstaande procedure opgestart worden. Dit wil zeggen dat de elektriciteit afgesloten kan worden. Is dit het geval, dan kunt u naar de vrederechter stappen. Uw verhuurder is immers verondersteld u te voorzien van een woning waar de voorziening van energie gegarandeerd is.
 • Als u uw huurkosten (en energiekosten) niet betaalt, dan kan uw verhuurder zelf niet beslissen om de elektriciteit af te sluiten. Hij kan de vrederechter wel vragen om uw huurcontract te verbreken op grond van de niet-naleving van uw verplichtingen.

Mocht u er nog aan twijfelen: als u uw elektriciteitsrekening niet wil of kan betalen, komt u al snel in zeer vervelende situatie terecht. Dus hier is ons advies: als u moeite heeft om uw rekeningen voor gas en/of elektriciteit te betalen, stel dan zo snel mogelijk een haalbaar afbetalingsplan op in samenspraak met uw energieleverancier. Aarzel ook niet om contact op te nemen met een sociale dienst of OCMW om u bij te staan. Deze organisaties zijn er immers om te helpen!

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.