Wie zijn de spelers op de gasmarkt in België?

Meer dan 4 100 km aan pijpleidingen verdelen gas over heel België. Foto: aardgas.be

Voor gas thuis gebruikt kan worden, moet het eerst een lang parcours afleggen. België produceert immers zelf geen gas en moet dus importeren. Pas daarna kan het verdeeld worden. Bij dat proces zijn heel wat bedrijven betrokken. De gasleveranciers zijn algemeen bekend, maar kent u alle andere spelers op de gasmarkt?

Sinds de liberalisering van de energiemarkt (Vlaanderen in 2003, Brussel en Wallonië in 2007) is de markt volledig hervormd. Vandaag zijn er heel wat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde schakel in het proces. De meeste van deze bedrijven zijn onderworpen aan vrije concurrentie. Enkele bedrijven genieten wel nog van een monopolie.

Vrije concurrentie is een groot voordeel voor de consument. Denk maar aan de gasleveranciers: de consument kan zijn leverancier vrij kiezen en is niet langer het slachtoffer van de wil van één leverancier. Is de klant niet langer tevreden, dan kan hij simpelweg veranderen van energieleverancier. Maar nu hebben we het al over de laatste schakel in de ketting. Laten we bij het begin beginnen…

De productie van aardgas

Zoals eerder vermeld, produceert België zelf geen aardgas. Waar komt het aardgas in België dan wel vandaan? Ons land importeert vooral gas uit:

 • Nederland: >45%
 • Noorwegen: 33%
 • Qatar: 8%
 • Duitsland: >6%
 • het Verenigd Koninkrijk: ca. 6%

Aardgas kan op twee manieren België bereiken: ofwel in gasvorm via pijpleidingen ofwel in vloeibare vorm (LNG) per schip.

De pijpleiding Zeebrugge – Ville-sur-Haine – Blaregnies vervoert het gas van noord naar zuid. Het gas uit Noorwegen komt België binnen via Dilsen (Obbicht – Belgisch Limburg), ‘s Gravenvoeren en Zeebrugge. De pijpleiding ‘s Gravenvoeren (Nederlandse grens) – Blaregnies (Franse grens) transporteert het gas uit Noorwegen. De pijpleiding tussen Zeebrugge en Eynatten (aan de Duitse grens) vervoert het gas uit Noorwegen en uit het Verenigd Koninkrijk naar het oosten en richting Duitsland.

Het gas uit Qatar (en in mindere mate, het VK) wordt geleverd in vloeibare vorm in Zeebrugge geleverd. Aardgas wordt afgekoeld tot -162 ° C bij normale atmosferische druk. Dit proces vermindert het volume 576 keer, wat het sterk het vervoer vergemakkelijkt.

In de LNG-terminal van Zeebrugge wordt vooral het vloeibaar gas uit Qatar geëxporteerd.
DE LNG-terminal in Zeebrugge. Foto: Fluxys

Ter compensatie van deze invoer probeert België de productie van duurzaam gas te bevorderen. Duurzaam gas is afkomstig van “groene” energiebronnen, i.e. organische resten. Dankzij fermentatie of een thermochemische behandeling kan biogas, synthesegas of biomethaan geproduceerd worden.

Het opslaan van aardgas

Eenmaal aangekomen op Belgisch grondgebied, wordt het aardgas opgeslagen in tanks. Dit is belangrijk omdat er steeds voldoende aardgas voorhanden moet zijn. Bovendien schommelt het aardgasverbruik. Zo is er tijdens de wintermaanden een grotere hoeveelheid nodig. In de zomermaanden is er dan weer een minder grote aanvoer nodig. Door het gas op te slaan in tanks en reservoirs worden eventuele schommelingen opgevangen. In België bestaan er verschillende centra voor aardgasopslag. In Loenhout wordt aardgas in gasvorm opgeslagen in diepe waterhoudende grondlagen. In Dudzele en Zeebrugge bevinden zich centra waar het vloeibaar gas of LNG wordt opgeslagen.

Het bedrijf Fluxys is hiervoor verantwoordelijk.

De transmissienetbeheerder

Fluxys is ook verantwoordelijk voor het bevoorraden van heel België, alsook naburige landen zoals Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Luxemburg en het zuiden van Europa. Het bedrijf, actief op nationaal en Europees vlak, is dus een draaischijf voor het aardgasverkeer. Meer dan 4 100 km aan leidingen verdelen de brandstof over heel België.

Op ons net worden twee soorten aardgas vervoerd: type L (laagcalorisch) en type H (hoogcalorisch). Deze zones worden apart bevoorraad met aardgas via afzonderlijke vervoersnetten:

  • Aardgas uit Slochteren is van het L-type (arm aardgas) en wordt verdeeld in de streek van Antwerpen en Brussel, in een deel van Limburg en in Henegouwen.
  • Het rijke aardgas (type H) uit Qatar en Noorwegen wordt verdeeld in Oost en West-Vlaanderen, het grootste deel van Namen, Luik en omgeving, een groot deel van Limburg en het Groothertogdom Luxemburg

Nu kan het voorvallen dat de voorraad van een bepaald type gas niet volstaat. In die situatie kan er aardgas van een andere type aangevoerd worden. Dit is echter enkel mogelijk wanneer het aardgas aangepast is aan het andere netwerk. In België bestaan er verschillende mengstations die het hoogcalorisch aardgas omzetten in laagcalorisch aardgas, omgekeerd, of die beide omschakelingen kunnen uitvoeren.

Fluxys levert maar liefst 19 miljard kubieke meters aan de Belgische klanten: aan de gezinnen en de KMO’s, maar ook rechtstreeks aan zeker 250 industriële consumenten. Om het gas af te leveren, bestaat het netwerk van Fluxys uit:

   • 300 leveringspunten die als aanknopingspunt dienen tussen distributienetbeheerders en het nationaal transportnetwerk. Elke DNB beschikt dus minstens over één van deze leveringspunten
   • 18 internationale connectiepunten, m.a.w. de in- of uitgangspunten met de naburige landen. De LNG-terminal valt hier ook onder.

De distributienetbeheerders

De distributienetbeheerders bouwen, onderhouden en beheren het distributienet voor een bepaald gebied voor aardgas. De netbeheerder zorgt voor uw aansluiting op het net. België heeft de volgende netbeheerder voor aardgas:

    • GASELWEST
    • IMEA
    • IMEWO
    • INFRAX WEST
    • INTER-ENERGA
    • INTERGAS ENERGIE BV

In tegenstelling tot de gasleveranciers kunt u uw netbeheerder niet zelf kiezen. De netbeheerders zijn bepaald op basis van locatie.

De gasleveranciers

Voor de liberalisering van de energiemarkt kon u niet kiezen welke gasleverancier het aardgas tot bij u thuis leverde. Na de vrijmaking van de markt zijn er heel wat gasleveranciers ontstaan, wat zorgt voor de nodige concurrentie. Elke leverancier wil natuurlijk dat u klant bij hen wordt en zal om die reden u aan hen proberen te binden door middel van aanbiedingen, extra diensten, etc. Om een juiste keuze te maken, is het vergelijken van de aardgasprijzen een goede eerste stap.

De energieregulatoren

Regulatoren zorgen ervoor dat de regels i.v.m. de vrij energiemarkt nageleefd worden. Naast het controleren van bovengenoemde spelers op de markt, adviseren ze ook de overheid wat betreft energie. Er zijn vier verschillende regulatoren in België; 1 op federaal niveau en 3 op regionaal niveau:

   • De federale regulator: CREG
   • De regionale regulatoren: CWaPE in Wallonië, BRUGEL in Brussel en VREG in Vlaanderen.
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.