CREG, de regulator voor elektriciteit en gas in België

CREG is de federale waakhond van de Belgische energiemarkt. Foto: CREG

De CREG, heeft u daar al ooit van gehoord? Deze organisatie is van essentieel belang om de Belgische energiemarkt (elektriciteit en gas) te reguleren en controleren. CREG heeft verschillende missies, waaronder het beschermen van de rechten van de consument. Ontdek hier hoe ze dat doen.

Presentatie van CREG

De afkorting “CREG” staat voor “Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas” (“Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz” in frans) en is de bevoegde instantie voor de regulering van de energiemarkt op federaal niveau. Naast het federaal niveau, zijn er ook commissies voor Vlaanderen (VREG), Wallonië (CWaPE) en Brussel (BRUGEL). CREG werd opgericht op 29 april 1999 maar ging pas officieel van start op 10 januari 2000.

De Belgische regering had in die periode besloten om een organisatie op te richten die de energiemarkt kan controleren en reguleren. Concreet betekent dit dat energiebedrijven hun activiteiten kunnen ontwikkelen naar eigen wens, maar er werden wel grenzen gelegd. Dit systeem maakt het voor CREG mogelijk om de concurrentie op de energiemarkt te vrijwaren, het milieu en de consument te beschermen en nieuwe investeringen te stimuleren.

Dat is een hele mondvol. De vraag is nu: hoe worden die intenties vertaald in de praktijk? Dat leest u hieronder.

Missies van de CREG

De eerste opdracht van CREG is de bevoegde autoriteiten te informeren en adviseren over de werking van de energiemarkt. De organisatie heeft daarnaast de volgende taken en missies:

De CREG:

  • vrijwaart de transparantie en concurrentie op de energiemarktzorgt ervoor dat alle spelers op de energiemarkt het algemene belang dienen en het energiebeleid respecteren (de wet- en regelgeving)
  • controleert of de belangen van de consument worden gegarandeerd

Op haar officiële website publiceert de CREG elk jaar een verslag waarin zij bovenstaande doelstellingen analyseert en bepaalt of zij deze doelstellingen heeft behaald of niet. Naast een jaarlijks verslag, publiceert de CREG ook studies over de prijzen voor elektriciteit en de gasprijzen, alsook bijkomende informatie over de energiesector.

Bovendien is de CREG ook verantwoordelijk voor het berekenen van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit. De commissie communiceert hier twee keer per jaar over. In haar publicaties informeert ze ook over de transport- en distributieprijzen en over de evolutie van de marktaandelen van de leveranciers.

In maart 2013 waarschuwde de CREG de consument bijvoorbeeld tegen bepaalde misleidende reclame van elektriciteitsleveranciers. Volgens de CREG kon deze publiciteit de klant op het verkeerde been zetten

Organisatie en budget van CREG

De CREG is samengesteld uit een Directiecomité en Algemene Raad.

Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het operationeel bestuur van de CREG en bepaalt de acties die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten. Het Directiecomité bestaat uit een voorzitter en drie andere leden. Die worden aangesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit voor een termijn van zes jaar, die een keer kan hernieuwd worden. Het is vanzelfsprekend dat alle leden worden gekozen op basis van hun deskundigheid.

Zo neemt de president het management van de CREG op zich, terwijl andere leden benoemd worden op het voortouw te nemen in de volgende takken van de organisatie: de administratieve en technische werking van de energiemarkt en de controle van de prijzen op de energiemarkt en op de energierekening van de consument.

Volgens de site van de FOD Economie heeft de Algemene Raad de volgende missie: “een advies te formuleren over elke kwestie die hem door het directiecomité wordt voorgelegd; een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van het energiebeleid.”

Het budget

Het Huis van Afgevaardigden bespreekt de de operationele begroting voor de CREG. De werking van de CREG wordt gefinancierd door de federale bijdrage waarvoor de consument betaalt en dus ook terug te vinden is op de energierekening. In 2015 bedroeg de begroting € 14.952.254.

Samenwerking met andere organisatie en instanties

De CREG werkt niet alleen. Het voert een aantal taken uit in samenwerking met andere instanties.

ACER

ACER controleert alle nationale energieregulatoren in Europa
ACER controleert alle energieregulatoren in Europa. Foto: europa.eu

ACER, Agentschap voor de Coöperatie van Energieregulatoren, bestaat sinds die sinds maart 2011 en houdt toezicht op het werk van de verschillende nationale regelgevende instanties op Europees niveau.

Een overzicht van haar taken:

  • ”het agentschap speelt een belangrijke rol in de vaststelling van Europese net- en marktvoorschriften”
  • ”coördineert regionale en regio-overschrijdende initiatieven die marktintegratie ten goede komen”
  • ”houdt toezicht op de werkzaamheden van de Europese netwerken van transmissiesysteembeheerders (ENTSB’s)”
  • ”houdt toezicht op de werking van gas- en elektriciteitsmarkten in het algemeen en op de werking van de groothandel in energie in het bijzonder

AIB

CREG is een van de leden van de Association of Issuing Bodies (AIB). Het doel van deze Europese organisatie wordt uitgelegd op de website van de CREG: het ondersteunen van “een gestandaardiseerd systeem van internationale energiecertificaten” en “de procedures voor het invoeren en verwerken van de certificaten.”

Dit betekent dat de CREG sinds maart 2015 garanties van oorsprong kan verlenen.

CEER

CEER, Council of European Energy Regulators, werd opgericht in 2000 en omvat de nationale energieregulatoren van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. CREG heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van de CEER. De belangrijkste missie van de CEER is om een interne en concurrerende markt voor elektriciteit en gas te creëren. Om dit te bereiken, werkt de CEER samen met de Europese Commissie.

De Forbeg

De Forbeg, het forum van de Belgische energieregulatoren, is een informele werkgroep van vertegenwoordigers van CREG, VREG, BRUGEL en CWaPE. Hun missie is om te reageren op verzoeken van de EU of van federale en regionale bevoegdheden.

De directie en het management van Forbeg wordt elke zes maanden door een andere toezichthouder verzorgd, plenaire bijeenkomsten worden om de twee maanden gehouden.

Evolutie van de energieprijzen in België en het buitenland

Heeft u al ooit gehoord van het “vangnet”? Dit mechanisme bestaat sinds 1 januari 2013 en heeft rechtstreeks betrekking tot de consument. Dit vangnet maakt het mogelijk om residentiële klanten en KMO’s te beschermen door de evolutie van de energieprijzen te beheersen. Concreet: CREG voorkomt dat de prijzen het gemiddelde van de buurlanden sterk overtreffen.

Op de website van CREG staat dat het een database creëert die de “methode voor het berekenen van de energieprijzen die beoefend wordt door alle leveranciers, inclusief de indexeringsformules en parameters die zij toepassen op hun contracten met variabele prijzen” verzamelt.

Het houdt ook toezicht op de driemaandelijkse indexering (variabel contract) om ervoor te zorgen dat de formule voldoet aan de criteria vermeld in de Koninklijke Besluiten.

Het vangnet is van kracht tot 31 december 2017, maar kan direct geschrapt worden als het het evenwicht van de markt verstoort.

Voorlopig laat de analyse ons toe om te leren dat de elektriciteit- en gasprijzen in België voldoen aan het gemiddelde niveau van de buurlanden. Daar bovenop leren we ook dat ons land een van de hoogste percentages heeft wat betreft het veranderen van energieleverancier. De reden? Consumenten vergelijken elektriciteitsprijzen en gasprijzen, het ultieme bewijs dat de concurrentie op de energiemarkt, die de CREG bewaakt, steeds heviger wordt.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.