Het onderhoud van de cv-ketel

Een condensatieketel is verplicht sinds september 2015. Foto: Vaillant

Als u de centrale verwarmingsketel, afgekort de cv-ketel, goed onderhoudt, dan zal hij langer meegaan. Dat is logisch, maar hoe doet u dat? Kom het te weten in onze gids, alsook het verschil tussen de verschillende ketels. Kies de beste cv-ketel, onderhoud hem goed en bespaar geld en energie.

Welke types cv-ketel bestaan er?

1. Hogerendementsketels

Deze cv-ketels worden ook wel eens lagetemperatuurketels genoemd. De hogerendementsketels werken op mazout of aardgas. Ze hebben een hoger rendement in vergelijking met een conventionele cv-ketel, vandaar de naam. De ketels zijn herkenbaar aan hun label HR+ voor aardgas. Naast dit label bestaat er ook het Optimaz-label voor stookolie.

2. Een verwarmingsketel in combinatie met warmtepomp

Warmtepompen zijn het meest milieuvriendelijk aangezien ze het grootste deel van hun energie uit de omgeving halen. Ze zijn daardoor ook heel zuinig. Voor een gemiddeld gezin kunt u al snel rekenen op 50% minder kosten. Het nadeel is wel dat daar een duur prijskaartje aan verbonden is. U moet al snel rekenen op 7500 tot 25.000 euro.

3. Condensatieketels

Met een condensatieketel kan er gestookt worden op aardgas of stookolie. De condensatieketel zet de waterdamp van de gassen om in warmte. Hierdoor heeft de ketel een hoger rendement dan een klassieke centrale verwarmingsketel.

Een voorbeeld van een condensatieketel. Foto: expertdeal.be

Opgelet: vanaf september 2015 moeten nieuwe ketels aan strengere minimumvereisten voldoen. In de meeste gevallen zal een condensatieketel verplicht zijn. Men kan ook voor andere milieuvriendelijke technologieën kiezen zoals de warmtepomp, zonneboiler, micro-WKK … Vervanging van de oude ketel is niet verplicht.

Is het onderhoud van de cv-ketel verplicht?

Het antwoord is, ja. In Wallonië en Brussel moet uw ketel voor aardgas om de drie jaar op onderhoud, in Vlaanderen is dat om de twee jaar. Dit geldt voor zowel cv-ketels die gekocht of gehuurd zijn.

Heeft u een ketel op stookolie (mazout), dan bent u verplicht om die elk jaar te onderhouden, ongeacht waar u woont. Aangezien er zulke strenge regels zijn, moet het onderhoud van uw cv-ketel wel belangrijk zijn. We geven hieronder een aantal voordelen van een goed onderhouden centrale verwarmingsketel.

  • Hogere efficiëntie: met een goed onderhouden ketel kunt u aanzienlijk veel energie besparen. We spreken hier over minstens 8 tot 12%. Het onderhoud van de schoorsteen van een cv-ketel voor mazout vermijdt stofophoping of obstakels die de werking van de ketel en de schoorsteen beïnvloeden en zo de efficiëntie van de ketel vermindert.
  • Minder kans op een panne: u vermindert het risico op storingen of een defect waardoor de cv-ketel in panne zou kunnen vallen. U kunt dus ook het leven van uw cv-ketel verlengen door ze goed te onderhouden. Een goed onderhouden ketel gaat tot twee keer langer mee dan een ketel die niet verzorgd wordt.
  • Het is veiliger: tijdens een onderhoud wordt steeds het gehalte van koolstofmonoxide gemeten in de kamer of ruimte waar de cv-ketel staat. Ook de ventilatie en de afvoer van de verbrande gassen of olie worden gecontroleerd. Na een onderhoud bent u er dus zeker van dat uw verwarmingsketel goed werkt en dat er geen schadelijke gassen in uw huis hangen.
  • Het is beter voor het milieu: Als uw ketel goed onderhouden is, gaat het minder CO2 uitstoten omdat het minder brandstof moet verbruiken.

Tips om de cv-ketel te onderhouden

  • duw de temperatuur van uw ketel niet tot het uiterste
  • controleer regelmatig of de druk zich tussen 1 en 1,5 bar bevindt
  • bel een specialist als u een waterlek opmerkt
  • open de thermostatische kranen op het einde van de winter
  • als u een probleem heeft met uw cv-ketel en u heeft geen warm water, controleer dan eens of de circulatiepomp niet geblokkeerd is

Voor de avontuurlijke mensen onder ons zijn er op het internet tutorials te vinden die uitleggen hoe je zelf je ketel kan schoonmaken!

Het onderhoud van de cv-ketel door een professional

Als u denkt dat u een afspraak zal vergeten te maken, dan kan het wel eens interessant zijn om een zogenaamd onderhoudscontract af te sluiten met uw energieleverancier. De leveranciers die een onderhoudscontract aanbieden, zorgen zelf voor het onderhoud. Zij zullen u opbellen wanneer het moment aangebroken is en zullen ervoor zorgen dat een professional uw cv-ketel weer helemaal in orde brengt. Ook in geval van een defect of een panne zullen zij inspringen en de nodige herstelwerken uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard wel op uw kosten.

U heeft ook een tweede optie. Zo kunt u zelf op zoek gaan naar een bedrijf of een zelfstandige dat het onderhoud (en eventuele defecten en pannes) voor zijn rekening neemt. Het voordeel is dat u de concurrentie met elkaar kan vergelijken en de beste professional kan kiezen, afhankelijk van wat uw wensen zijn of het geld dat u eraan kan uitgeven. Een standaard onderhoud kost gemiddeld €100 (aardgas) of €150 (stookolie).

Wat moet u in het oog houden?

Ongeacht wat u kiest, moeten er een aantal zaken gecontroleerd en schoongemaakt worden. Zo moeten de verbrandingskamer, de warmtewisselaar, de brander, de ventilator en de branderbedden schoongemaakt worden. Ook moet het rookkanaal gecontroleerd en geveegd worden.

Zorg ervoor dat u steeds een bewijs of een certificaat ontvangt waarop staat dat uw cv-ketel een onderhoud achter de rug heeft. Dit bewijs heeft u nodig voor de verzekering als er bv. een ongeval gebeurt met uw cv-ketel. Indien u geen bewijs heeft dat de cv-ketel in orde was op het moment van het ongeval of incident, dan zal u niet verzekerd worden.

Hoe vaak heeft uw ketel een onderhoud nodig?

Zoals hierboven vermeld werd, bent u verplicht om uw cv-ketel te onderhouden. De frequentie is afhankelijk van het type ketel en de regio waar u woont. Die wetgeving bevat ook een aantal regels omtrent cv-ketels met specifieke voorwaarden.

In Wallonië moet een cv-ketel van 15 jaar of ouder met een vermogen van meer dan 20 kilowatt een extra onderhoud of controle krijgen. De controle moet uitgevoerd worden door een erkend technicus, type 1 voor een installatie met minder dan 100 kW en type 2 voor groter dan 100 kW. Type 2 geldt ook voor installaties bestaande uit meerdere ketels.

Als u in Vlaanderen eigenaar bent van een cv-ketel met een vermogen van meer dan 20 kW en de ketel is ouder dan 15, dan moet u een audit of controle regelen binnen de twee jaar na de vijftiende verjaardag van de ketel.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.