5 stappen om een conflict met de energieleverancier op te lossen

Probeer altijd eerst zelf met de energieleverancier te praten alvorens u een klacht indient. Foto: Pixabay

Algemene voorwaarden die onbegrijpelijk zijn, onverwachte wijzigingen in het contract, onterecht aangerekende kosten … er zijn tal van redenen waarom u in conflict zou kunnen zijn met uw energieleverancier. Het geheim om de situatie op te lossen? Blijf kalm en volg deze vijf stappen.

Als u in een conflict verzeild geraakt bent met uw leverancier voor elektriciteit en / of gas, dan is het makkelijk om uzelf te laten meeslepen door hoog opgelopen emoties. Helaas maakt dat de situatie alleen maar erger. Maar het kan ook anders. U kan het conflict met de energieleverancier op een diplomatische manier oplossen, zonder dat daar juridische stappen (en kosten) aan te pas komen.

1. Vind de verantwoordelijke van het probleem

Dit is de eerste belangrijke vraag. Het is niet omdat uw energieleverancier uw elektriciteits- en gasrekening opstuurt, dat hij verantwoordelijk is voor alle kosten op die rekening en de problemen die die kosten met zich kunnen meebrengen. Er zijn immers heel wat kosten op de energierekening waar de energieleverancier geen vat op heeft. Zo worden de distributiekosten niet bepaald door de leverancier, maar door de distributienetbeheerder.

Wij raden u aan om contact op te nemen met de energieleverancier wanneer er een probleem is met het totale bedrag op uw rekening. Is die veel hoger dan gewoonlijk? Vraag dan gerust om extra uitleg. Het kan zijn dat er iets mis is gelopen met de berekening van de kosten of dat uw verbruik verkeerd ingeschat werd.

Als u een technisch probleem heeft met de energievoorziening, dat moet u contact opnemen met de netbeheerder. Het is de distributienetbeheerder die zal ingrijpen bij een stroomonderbreking en bij het openen van de elektriciteitsmeter.

2. Bel de klantenservice van de energieleverancier of netbeheerder

Voordat u verdere stappen onderneemt, belt u eerst naar de klantenservice van uw leverancier of van uw netbeheerder. Het telefoonnummer staat steeds vermeld op de website van de betrokken onderneming.

Afhankelijk van het probleem, is het mogelijk dat er tijdens dat gesprek een oplossing gevonden wordt. Als er een technisch incident is, dan kan er een datum afgesproken worden waarop een technicus zal langskomen. Als het om de energierekening gaat, dan zal de energieleverancier de berekening opnieuw uitvoeren.

3. Dien een schriftelijke klacht in

Heeft het telefoongesprek niet tot een overeenkomst geleid? Dan kunt u een klacht indienen bij de juridische dienst van uw energieleverancier of netbeheerder. U kunt uw brief per post, e-mail, fax, of via de website van het bedrijf versturen. Sommige bedrijven beschikken ook over een klachtenformulier dat u kunt invullen.

Om de behandeling van uw klacht te vergemakkelijken, geeft u in uw brief alle relevante informatie: contactgegevens, klantennummer, het nummer van de factuur en het betwiste bedrag.

De responstijd is afhankelijk van de complexiteit van het probleem. Toch moet de leverancier of netbeheerder een redelijke termijn respecteren. In de meeste gevallen gaat het om 5 werkdagen, maar dat kan gemakkelijk oplopen tot 10 dagen als een energierekening betwist wordt. Het kan zijn dat het bedrijf als antwoord op uw klacht meteen een deadline opgeeft. Zo weet u tegen welke datum u een antwoord kan verwachten.

4. Contacteer de Ombudsman voor Energie

U kunt ook een klacht indienen bij de Ombudsman voor Energie. De enige voorwaarde is dat u een poging heeft gedaan om zelf het conflict met de energieleverancier op te lossen.

Om te hulp in te schakelen van de Ombudsdienst moet u uw “dossier” doorgeven. Dit dossier bevat uw contactgegevens, de reden van uw klacht en alle documenten en gegevens die u met uw energieleverancier heeft uitgewisseld (facturen, contracten, brieven, e-mails …)

Let op: u moet uw klacht schriftelijk versturen via post, fax, of via het online formulier op de website van het betrokken bedrijf. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via de telefoon de dienst op 02/211 10 60.

De federale bemiddelaar is verplicht om binnen de drie weken te laten weten of de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. Zo ja, dan zal de Ombudsdienst Energie de klacht analyseren alvorens ze een ​​minnelijke schikking zal trachten te bekomen.

Als er geen oplossing kan worden gevonden, dan stuurt de Ombudsdienst Energie een niet-bindend advies aan het bedrijf. Met andere woorden, de leverancier is niet verplicht het advies te volgen. In de meeste gevallen zal de energieleverancier dat echter wel doen.

5. Start een juridische procedure

Aan het einde van het behandelingsproces van uw klacht door de Ombudsman kunnen er gerechtelijke procedures opgestart worden. As de Ombudsman een advies geformuleerd heeft dat gunstig is voor u maar dat niet wordt door de energieleverancier, dan kunt u het advies van de Ombudsdienst indienen bij de rechter, samen met uw dossier.

Aarzel niet om een consumentenorganisatie te contacteren voor zijn advies. Houd er tenslotte ook rekening mee dat de bevoegdheden en procedures van de rechtbanken per regio verschillen. Neem contact op met de FOD Justitie voor meer details.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.