Wat is CO2-neutraal gas en waar kunt u het krijgen in België?

CO2-neutraal gas compenseert de CO2-uitstoot van aardgas. Foto: Pixabay

Het principe achter “Ecogas”? Energieleveranciers bieden precies hetzelfde gas aan als bij hun andere aanbiedingen, maar de CO2-uitstoot van het aardgas wordt gecompenseerd met milieuvriendelijke acties en projecten.

Wat is er mis met gewoon aardgas?

Aardgas is geen duurzame of hernieuwbare energie. Integendeel, het is een van de drie fossiele brandstoffen, koolstofverbindingen die ontstaan zijn uit resten van organisch materiaal (dierlijk en plantaardig leven) die miljoenen jaar oud zijn. Hoewel we op dit moment nog beschikken over een enorme voorraad zal die in de toekomst uitgeput raken. En aangezien het miljoenen jaren duurt vooraleer er nieuw materiaal gebruikt kan worden, is er een andere oplossing nodig.

Daarnaast is de ontginning en verwerking van aardgas ook niet bepaald milieuvriendelijk. Elk jaar stoot een gemiddeld huishouden, dat ongeveer 20.000 kWh aan aardgas verbruikt, 4 ton CO2 in de atmosfeer. Die uitstoot van koolstofdioxide draagt ​​bij aan het broeikaseffect, een van de grootste oorzaken van de klimaatverandering. Het zijn deze negatieve effecten die sommige leveranciers willen compenseren met een CO2-neutraal aanbod. Wanneer u een dergelijk contract tekent, investeert de energieleverancier in uw plaats in duurzame ontwikkeling.

Waarom is CO2-neutraal gas beter?

De aanbiedingen voor groene stroom zijn talrijk aanwezig op de Belgische markt terwijl die van hernieuwbaar gas opvallend afwezig zijn. De reden? De hoeveelheid geproduceerde biomethaan, een vorm van groen gas, is niet voldoende om een groot aantal klanten te voorzien van energie.

Als u aardgas verbruikt voorziet u dus in uw behoefte aan verwarming en warm water, maar draagt u bij tot de klimaatverandering. Het klopt dat aardgas een van de meest gebruikte energiebronnen ter wereld is en u dus niet de enige bent die aardgas verbruikt, maar België doet het ecologisch gezien heel wat slechter dan andere landen. Ons land is het “vijfde land ter wereld met de grootste ecologische voetafdruk per hoofd van de bevolking”. Dat was de conclusie van het “Living Planet” rapport van het World Wide Fund for Nature (WWF) dat uitgebracht werd in september 2014. België maakt deel uit van de top vijf na Koeweit, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Denemarken.

België heeft de vijfde grootste ecologische voetafdruk per capita.
België heeft de vijfde grootste ecologische voetafdruk per capita. Foto: Pixabay

De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een persoon of groep verbruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. De voetafdruk wordt uitgedrukt met een hypothetisch getal, de mondiale hectare. België heeft een ecologische voetafdruk van maar liefst 7,47 hectare per hoofd van de bevolking terwijl het wereldwijde gemiddelde slechts 2,3 hectare bedraagt. De reden? De helft van die Belgische voetafdruk wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot van het energieverbruik en transport.

Wat kan u doen om de situatie te verbeteren? Er zijn verschillende oplossingen: minder met de auto rijden, optimaal gebruik maken van uw gasketel, uw huis goed isoleren … Maar ook de CO2-uitstoot die u niet kunt vermijden, kunt u compenseren.

Hoe? Door het tekenen van een contract voor CO-neutraal gas. Dit zal de uitstoot van CO2 niet tenietdoen maar wel compenseren. Voorlopig bieden enkel Luminus en Mega dit soort gas aan in België.

De werking achter CO2-neutraal gas: projecten en certificaten

In ruil voor de prijs die u betaalt, lanceert of steunt uw energieleverancier projecten die de CO2-uitstoot beperken. Deze projecten worden gecertificeerd door onafhankelijke organisaties.

Als een bepaald project effectief de strijd tegen de opwarming van de aarde aangaat, reiken organisaties zoals de Gold Standard en het UNFCCC (van de VN) CO2-certificaten uit aan de organisaties en bedrijven die bij die projecten betrokken waren.

Een energieleverancier is met die certificaten in staat om CO2-neutraal gas aan te bieden. In de praktijk wordt de meterstand van uw gasmeter jaarlijks gecontroleerd om zo uw verbruik in dat jaar te achterhalen. Met die cijfers in hand weet de energieleverancier precies hoeveel CO2-uitstoot hij zal moeten compenseren. De hoeveelheid die gecompenseerd zal moeten worden, wordt aan de hand van een formule bepaald. Mega gebruikt deze: 1000 kWh gasverbruik = 200 kg CO2

Een voorbeeld van een project dat gefinancierd werd door Mega

Een van de projecten die Mega steunt is een initiatief dat gewijd is aan de strijd tegen ontbossing in Uganda, Afrika.

De bevolking van dat land maakt voornamelijk gebruik van hout en houtskool om het koken en zich te verwarmen, met ontbossing tot gevolg. Het project heeft als doel om die ontbossing zoveel mogelijk te beperken en tegelijk de kwaliteit van leven van de lokale bevolking te garanderen.

In de praktijk worden houtkachels met betere technologieën voorzien in het hele land door de oprichting van lokale bedrijven. Volgens Mega nemen zij deel aan de “ontwikkeling van duurzame distributiekanalen en subsidiëren zij kachels voor de eindgebruikers.”

De resultaten van dit initiatief zijn overtuigend: een kachel reduceert de CO2-uitstoot tot maximaal 40% in vergelijk met het gebruik van hout en kolen. Het gaat om zo’n 1,4 ton per jaar, wat overeenkomt met een reis van een persoon van België naar Washington, DC. De winst per gezin bedraagt 75 dollar.

Een overwinning voor het milieu, maar tegen welke prijs?

CO2-neutraal gas is dus beter voor het milieu dan conventioneel aardgas, maar hoeveel moet u daar nu voor betalen? Is het duurder of betaalt u evenveel?

Laten we vergelijken.

Het aanbod “Ecogaz” van Mega biedt een variabele prijs aan voor 1 jaar in Wallonië en in Vlaanderen en voor 3 jaar in Brussel. In april 2017, bedraagt de prijs van aardgas in Vlaanderen 2,54 c € / kWh en is de vaste vergoeding 45 € / jaar. Vergelijk die prijzen nu met “Free” van dezelfde leverancier, een contract dat ook een variabele prijs aanbiedt. Met Free betaalt u 2,35 c € / kWh en bedraagt de vaste vergoeding 40 € / jaar.

Wat betekent dit? Om een goed beeld te krijgen van het verschil deden we de test en vergeleken we Ecogaz en Free op onze website. Dit zijn de gegevens die we gebruikten voor de test.

  • Postcode: 3000
  • Verbruik: 20.000 kWh

De totale prijs bedraagt €964 per jaar voor Ecogaz en €923 per jaar voor Free van Mega. We kunnen dus vaststellen dat CO2-neutraal gas dus iets duurder is dan traditioneel aardgas.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.