Alles over de CO2-belasting / eco taks

CO2 belasting. Foto: Pixabay

Autoverzekeringen vergelijken

Iedereen kent het bonus-malus systeem wel, het systeem waarmee u beloont wordt als u niet betrokken raakt in een ongeval en waarmee u ‘gestraft’ wordt na een auto-ongeval dat u veroorzaakte. De premie van uw autoverzekering is immers afhankelijk van het bonus – malus systeem. Dit is dus een manier om om te gaan met auto-ongevallen, maar wat met het milieu? Wel, om die reden bestaat de “eco” bonus – malus taks. In deze praktische gids leest u wat die taks inhoudt en waar ze geldig is.

De CO2-belasting

De CO2-belasting werd ingevoerd om de strijd aan te gaan tegen de milieuvervuiling. De uitstoot van auto, vrachtwagens, motoren, etc. draagt immers bij tot het broeikaseffect, wat op zijn beurt dan weer leidt tot de opwarming van de aarde. Om die reden werd er een CO2-belasting ingevoerd, om de meest vervuilende voertuigen te straffen (en hopelijk zo te bannen van de snelwegen) en de ‘schoonste’ (de zuiverste) voertuigen te belonen. Het systeem en regeling rond de CO2-belasting hangt af van waar u woont.

In Brussel en Vlaanderen bestaat de CO2-belasting niet, in Wallonië is er wel sprake van een belasting, alsook een premie. Meer uitleg volgt hieronder.

Geen aparte CO2-belasting in Brussel en Vlaanderen

Zoals gezegd bestaat er geen aparte CO2-belasting in Brussel en Vlaanderen. In Vlaanderen wordt de CO2-belasting verrekend in de wegenbelasting van het voertuig. Er wordt daarbij rekening gehouden met de CO2-uitstoot, maar ook het type brandstof van de auto en de mate van vervuiling. In Brussel bestaat er ook geen belastingsysteem op basis van CO2-uitstoot. De wegenbelasting is dezelfde als in Wallonië en er komt geen eco bonus-malus taks bovenop.

De CO2-belasting in Wallonië

In Wallonië bestaat er wel een CO2-belasting bovenop de wegenbelasting. Opmerkelijk is dat er ook een premie wordt toegekend aan de bestuurders van voertuigen met een lage uitstoot. Hieronder volgt een overzicht, gevolgd door een aantal uitzonderingen en speciale gevallen.

  • de eco-malustaks wordt opgelegd als uw voertuig meer dan 145 g CO2/km uitstoot.
  • de eco-bonuspremie wordt toegekend als uw voertuig meer dan 71 g CO2/km uitstoot. Het bedrag van de bonus kan gaan van 250 tot 2500 euro.
  • als u CO2 bonus-malus neutraal bent (tussen 71 en 145) ontvangt en betaalt u niets

Uitzonderingen

  • grote gezinnen met 3 kinderen ten laste jonger dan 25 jaar genieten een verlaging van 1 categorie binnen de eco-bonus-malus
  • grote gezinnen met 4 of meer kinderen ten laste jonger dan 25 jaar genieten een verlaging van 2 categorieën binnen de eco-bonus-malus
  • LPG-voertuigen (liquefied petroleum gas – autogas) genieten een verlaging van 1 categorie binnen de eco-bonus-malus
  • voertuigen die geregistreerd staan als oldtimer hoeven geen eco-bonus-malus-belasting te betalen. Zij worden als neutraal aangezien.
  • de eco-bonuspremie neutraal (0€) wordt toegekend aan voertuigen waarvan de catalogusprijs de volgende bedragen overschrijdt: €35 000 voor elektrische voertuigen; €30 000 voor hybride voertuigen; €20 000 voor elk ander voertuig. Deze bedragen worden vermeerderd met €5000 wanneer de begunstigde minstens 3 kinderen ten laste heeft, of wanneer hij/zij of een van de kinderen als gehandicapt erkend is.
KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.