Alles over het BIPT, de federale regulator voor telecom

BIPT: het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Foto: Pixabay

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie is sinds januari 2003 de officiële regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector die concurrentie op de markt vrijwaart en consumenten beschermt. Dat is slechts een van de taken van het BIPT. Ontdek de andere in onze praktische gids.

Het BIPT in het kort

Het BIPT werd opgericht in 2001 maar ging pas officieel van start in 2003. Het is een openbare en onafhankelijke instelling in België die deel uitmaakt van de IRGIS, een Europese groep die alle regelgevende instanties voor telecommunicatie samenbrengt.

De bescherming van de consument is een van de belangrijkste doelen van de organisatie. Het BIPT heeft echter nog verschillende andere activiteiten en verantwoordelijkheden. De rol van het BIPT werd in 2012 zelfs uitgebreid. De regulator houdt zich aan 5 principes:

  1. het begrijpen van de consumenten van elektronische communicatie en postdiensten, anticiperen op het gebruik en de ontwikkeling van die diensten en het beschermen van het belang van de consumenten
  2. het organiseren van een gezonde concurrentie op de markt en de toegang tot die markt beschermen
  3. het gebruiken van postdiensten en elektronische communicatie om de integratie en sociale samenhang van iedereen te bevorderen
  4. het beheren van schaarse middelen
  5. het garanderen van de veiligheid van de netwerken
De missies van het BIPT
De taken van het BIPT. Foto: BIPT

Dit klinkt allemaal vrij abstract dus hoe gebeurt dit in de praktijk? Hieronder geven we een overzicht van hoe de missies van het BIPT concreet worden uitgevoerd.

Onderzoek en analyses

Het BIPT moet op de hoogte blijven van wat er gebeurt op de telecommarkt. De organisatie analyseert de evolutie van het verbruik en de kwaliteit van de aangeboden diensten in België. Om dit te onderzoeken gebeuren er grote studies. Dankzij die grootschalige studies is het mogelijk om de evoluties op korte en lange termijn te weergeven.

Verder onderzoekt het BIPT ook of de prijzen niet te hoog zijn en of zoveel mogelijk mensen relatief gemakkelijk toegang hebben tot de aangeboden telecommunicatiediensten.

Het BIPT bestudeert om die reden de bedrijven om zo op een correcte manier de marktontwikkelingen te analyseren. De federale organisatie bestudeert niet alleen de bedrijven maar controleert hen ook. Het BIPT heeft de bevoegdheid om bedrijven die wetten en regelgevingen niet nagaan te straffen.

Bescherming en verbetering van de markt

Het BIPT is verantwoordelijk voor de regulering van de telecommunicatiemarkt en dat is geen gemakkelijke opdracht. Het gaat niet alleen om de handhaving van de verschillende regels in de sector, maar ook om het bevorderen van gezonde concurrentie tussen de verschillende bedrijven, om de verdeling van de radiofrequenties te organiseren en om de consumenten te beschermen.

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt het Instituut een strategisch plan op dat om de drie jaar (sinds de wijziging van de wet in 2015) voorgelegd wordt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vroeger was het de Raad van Ministers en de regering die hierbij betrokken waren, maar sinds 2015 is het BIPT volledig onafhankelijk van de Belgische regering.

Het plan is in eerste instantie bedoeld om investeringen aan te moedigen en de concurrentie op de markt te verbeteren. Met het plan en de maatregelen van het BIPT is het voor nieuwe bedrijven en actoren ook makkelijker om toegang te krijgen tot de markt. Dit is zeer belangrijk voor tal van bedrijven, zeker voor MVNO’s (virtual operators).

Zoals hierboven al werd vermeld, is het BIPT volledig onafhankelijk. De organisatie krijgt geen geld van de Belgische overheid. Het is trouwens net deze onafhankelijkheid die het BIPT in staat stelt om adviezen te formuleren en om beslissingen te nemen om zo de sector te ontwikkelen en verbeteren.

Opleggen van sancties

Het BIPT kan als officiële regulator administratieve sancties opleggen. Deze gelden voor bedrijven of actoren die de opgelegde wetten of regelgevingen van het BIPT niet respecteren. We geven een voorbeeld. Als een operator Triple Play pakketten aanbiedt voor een andere operator maar opzettelijk de kwaliteit van het netwerk verlaagt, dan zal dit bestraft worden door het BIPT.

Om storingen te voorkomen, moet het BIPT ook regelmatig de exploitanten en hun ‘uitrusting’ controleren. Als ontdekt wordt dat een mobiele operator de lijnen van haar concurrenten gesaboteerd heeft, dan zou dit uiteraard zeer zwaar gestraft worden!

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie is daarom een ​​belangrijke organisatie in ons land. Het bedrijf beheert een aantal grote en belangrijke missies, die zowel de consument beschermen als de ontwikkeling van de sector stimuleren.

Bevoegdheden van het BIPT

Voor alle duidelijkheid vatten we de bevoegdheden van het BIPT nog even samen:

  • het is de regulator van de elektronische-communicatiemarkt: het BIPT bevordert de concurrentie, draagt bij tot de ontwikkeling van de interne markt en beschermt de belangen van de consument.
  • het is de regulator van de postmarkt: het BIPT controleert de tarieven en de kwaliteit van de diensten van bpost
  • het beheert het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties: het BIPT streeft naar een zo efficiënt mogelijk gebruik. Het is tevens ook de “politie van de golven” een maakt een einde aan elke vorm van schadelijke interferentie. Het BIPT vervult de opdrachten van controle op het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
  • het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad: het BIPT ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep respecteren.

Contact

Adres:
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Koning Albert II laan 35
1000 Brussel
Tel: 02 226 88 88

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.