Biomassa: de verbranding van organisch materiaal

Biomassacentrales zullen naar de toekomst toe steeds belangrijker worden. Foto: Pixabay

Wat is biomassa? Net zoals wind- en zonne-energie is het een bron van duurzame energie. Deze vorm van energie is de laatste tijd in de belangstelling gekomen. Met biomassa kunnen we elektriciteit en biogas produceren, maar de energiebron heeft wel nog een aantal nadelen.

Hernieuwbare energie wordt steeds verder onderzocht en ontwikkeld. Het is niet alleen duurzaam en onuitputtelijk, maar het stoot ook zeer weinig broeikasgassen uit. Dit is gunstig voor het milieu. Energie die te veel broeikasgassen uitstoten versterken immers het broeikaseffect op aarde, wat negatieve effecten heeft op het klimaat.

Tot nu toe zijn windenergie en zonne-energie de meest populaire bronnen van duurzame energie. Zo installeren steeds meer mensen fotovoltaïsche panelen en investeert België sterk in nieuwe windparken, maar ook biomassa wordt in België gebruikt.

Definitie van biomassa

Biomassa is elk organisch materiaal dat afkomstig is van planten (voedselafval, hout, bladeren) en dieren (dode dieren, levende wezens van de grond). Het organisch materiaal kan dus in bossen, parken, tuinen, en in het water gevonden worden, maar ook in het afval bij u thuis en de grote industrieën. De lijst van organische materialen die gebruikt kunnen worden, is zeer lang. Het enige wat u moet onthouden is dat biomassa organisch, natuurlijk materiaal gebruikt als bron van energie.

Er zijn drie vormen van biomassa:

 1. Vaste stoffen (brandhout)
 2. Vloeistoffen (biobrandstof)
 3. Gassen (biogas)

Afhankelijk van de materialen en technieken die gebruikt worden, levert biomassa warmte of elektriciteit.

Hoe wordt biomassa geproduceerd?

Er zijn verschillende mogelijkheden om biomassa om te zetten in energie.

Warmte

Het verbranden van biomassa is de meest simpele methode om energie op te wekken. U kunt hier zelf van gebruik maken door bv. houtpellets te verbranden en zo uw huis te verwarmen op een koude winterdag.

Dit gebeurt op veel grotere schaal in steenkoolcentrales waardoor groene stroom opgewekt kan worden. Deze methode staat overigens ter discussie. Het hout of de biomassa dat gebruikt wordt, is vaak afkomstig van tropische landen. Zo worden grote delen van het oerwoud gekapt voor de productie van palmolie.

Hout is zowat de oudste energiebron en wordt nog steeds veel gebruikt.
Hout is zowat de oudste energiebron en wordt nog steeds veel gebruikt. Foto: Pixabay

Biogas

Biomassa kan ook gebruikt worden als alternatief voor aardgas. Organisch afval zoals tuinafval, mest, oogstresten … kan gecomposteerd worden. Tijdens de vergisting komen gassen vrij die dan op hun beurt als brandstof gebruikt kunnen worden. Ook ander plantaardig materiaal dat rijk is aan koolhydraten (vb. suikerriet, granen, suikerbieten, …) kan verbrand worden voor biogas.

Biobrandstof

Plantaardige materialen die rijk zijn aan vet zoals koolzaadolie of palmolie worden gebruikt om brandstoffen te produceren. Tarwe en bieten kan ook worden gebruikt om ethanol te produceren. Ethanol wordt gebruikt om brandstof (loodvrij) te verrijken.

De voordelen van biomassa

De voordelen van het gebruik van biomassa:

 • het is CO2-neutraal: de CO2-opname door planten via fotosynthese is gelijk aan de hoeveelheid die vrijkomt bij de verbranding
 • Het is overal en vaak in grote hoeveelheden beschikbaar: menselijke activiteiten genereren een hoop afval dat later hergebruikt kan worden
 • Het helpt om vaste afvalstoffen te beheren: elke dag wordt een enorme berg afval geproduceerd, inclusief biologisch afbreekbaar afval. Het hergebruiken van het afval heeft twee voordelen: het afval wordt verwerkt (en niet opgestapeld) en dat gebeurt op een milieuvriendelijke manier met minder uitstoot.
 • Het is niet afhankelijk van het weer: wind- en zonne-energie zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Schijnt de zon niet, dan zal er minder energie opgewekt wordt. Dat is niet zo voor biomassa. Voor biomassa zijn er enkel centrales nodig die de processen kunnen uitvoeren.
 • Het is hernieuwbaar: er zal altijd organisch materiaal beschikbaar zijn
 • Het kan omgezet worden in verschillende energiebronnen

De nadelen van het omzetten van biomassa

 • De energie-efficiëntie ligt niet erg hoog
 • Bij de verbranding van biomassa komen schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, fijn stof, zware metalen … De rook die vrijkomt bij de verbranding kan dus schadelijk zijn voor de mens
 • Overexploitatie van biomassa kan leiden tot aanzienlijke ontbossing, watervervuiling, bodemerosie …
 • De kosten en de milieueffecten zijn niet te verwaarlozen: biomassacentrales en het vervoer van de biomassa en de energie van en naar de centrales kost geld en is niet optimaal voor het milieu. Vrachtwagens stoten immers veel broeikasgassen uit
 • Biomassa is duur in vergelijking met fossiele brandstoffen: biomassa wordt nog steeds onderzocht en ontwikkeld waardoor de kosten hoger liggen. Er wordt wel verwacht dat de technologische vooruitgang deze technologie op termijn betaalbaar zal maken.

Biomassa in België

Bij ons wordt biomassa vooral in Wallonië ontwikkeld. Hout is daarbij de meest gebruikte bron van organische materiaal. En dan spreken we niet van biomassacentrales maar gewoon het gebruik van hout voor verwarming. SPW onthulde in 2015 dat “bijna 25% van de Waalse huishoudens gebruiken hout op een of andere manier als energiebron in hun huis.” Ze kiezen ofwel voor stukken stammen of pellets.

Naast dit gebruik, heeft ons land ook verschillende biomassa-installaties. Een daarvan is de Rodenhuize Max Green, gelegen in de haven van Gent. Deze centrale wordt beheerd door Engie en heeft een vermogen van 215 MW. Rodenhuize Max Green dekt het elektriciteitsverbruik van 320.000 huishoudens en is daarmee de grootste biomassacentrale in België.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.