Alles over biogas als duurzame bron van energie

Biogas wordt omgezet in biomethaan en uiteindelijk in elektriciteit. Bron: Pixabay

Op vlak van hernieuwbaar gas hoort u de naam ‘biogas’ steeds meer vallen. Deze term is terug te vinden op de website van de meeste gasleveranciers of in krantenartikels met betrekking tot het milieu en de klimaatverandering. Maar wat maakt biogas meer ‘groen’ dan aardgas? Ontdek het hier.

De druk op de industrie om op zoek te gaan of te investeren in hernieuwbare energie wordt steeds groter. Fossiele brandstoffen zijn immers niet milieuvriendelijk. Ze versterken het broeikaseffect en dragen bij tot de opwarming van de aarde. Bovendien is de voorraad van fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool) niet onuitputtelijk. Het is dus van belang dat er door regeringen of energieleveranciers geïnvesteerd wordt in duurzame energie.

Biogas is een van die nieuwe, groene bronnen van energie. Deze bron van energie maakt het mogelijk de broeikasgassen te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar wat is biogas of groen gas nu juist? We leggen het voor u uit.

Wat is biogas?

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van de vergisting van organisch materiaal zoals huis- en tuinafval, mest, rioolslib en actief slib. Het gas bestaat grotendeels uit methaan en koolstofdioxide.

Vergisting: het anaeroob proces achter het gas

Vergisting is het biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije (anaërobe) omgeving biogas produceren uit organisch materiaal. Zoals hierboven vermeld zijn de belangrijkste componenten methaan (60-65%) en koolstofdioxide (33-38%). Wat overblijft, zijn kleine hoeveelheden waterstofsulfide en ammoniak. Het proces van vergisting voor biogas bestaat uit drie delen:

  1. hydrolyse: de koolhydraten van organisch materiaal worden door bacteriën in kleinere deeltjes afgebroken
  2. zuurfase: de deeltjes (koolhydraten en aminozuren) worden door bacteriën afgebroken tot koolstofdioxide, waterstof, ammoniak en organische zuren.
  3. azijnzuurfase: de bacteriën zetten de organische zuren verder om in azijnzuur, koolstofdioxide en waterstof.
  4. methaangasfase: methanogen zetten deze delen om in methaan en koolstofdioxide.
Een installatie voor het omzetten van biogas in biomethaan in elektriciteit
Een installatie voor het omzetten van biogas naar biomethaan. Bron: Pixabay

Het materiaal dat overblijft na het vergistingsproces (het digestaat), wordt verder verwerkt tot meststof. Door het complexe vergistingsproces is biogas geen zuiver eindproduct. Naast de hoofdcomponent methaan bevat biogas ook onder andere koolstofdioxide, waterstof en ammoniak.

Om het biogas te kunnen injecteren op het aardgasnet moet het gezuiverd worden tot ca. 95%-98% methaan. Daarna wordt in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK-installatie) het biomethaan omgezet in warmte en elektriciteit. Vaak wordt een klein deel van de elektriciteit gebruikt door het eigen bedrijf, de rest wordt als duurzame elektriciteit verkocht. Omdat biogas erkend is als groene energie ontvangt het bedrijf groenestroomcertificaten. Deze certificaten dienen als vergoeding voor het produceren van groene energie op het net.

Het proces van biogas naar elektriciteit

Er zijn drie generaties biobrandstof en biogas.

1. De voedselgewassen

De meeste biobrandstoffen die op de markt zijn, behoren tot de zogenaamde eerste generatie: biobrandstoffen vervaardigd uit voedselgewassen. Biodiesel, bijvoorbeeld, wordt gemaakt uit olierijke gewassen zoals koolzaad, soja en maïs. Bioethanol daarentegen wordt gemaakt uit suikerrijke gewassen zoals suikerriet en graan. Het omzetten van voedselgewassen in biobrandstof neemt zeer veel landbouwgrond in. Diezelfde grond kan gebruikt worden om de bevolking van voedsel te voorzien.

2. Plantafval

De biobrandstof wordt hier gewonnen uit plantafval en de oneetbare delen van de voedselgewassen. Men hoeft zich hier dus niet schuldig te voelen over het gebruiken van gewassen die geschikt zijn voor voedsel. Maar ook met de tweede generatie biobrandstoffen zijn er problemen. Planten bevatten veel cellulose, een suiker die moeilijk af te breken is door micro-organismen. Zo moeilijk zelfs dat de planten eerst bewerkt worden door afbraakenzymen die de cellulose wel kunnen afbreken. En net daar zit het probleem. De voorbereidende fase kost veel geld.

3. Algen

In deze generatie worden algen speciaal gekweekt om biobrandstof te maken. Algen doen aan fotosynthese, een proces waarbij koolstofdioxide onder invloed van het zonlicht wordt omgezet in organische stoffen. Het grootste deel van die stoffen is suiker en vet. Het vet wordt gebruikt om biodiesel van te maken. Diesel gemaakt van algen heeft voorlopig geen nadelen: er worden geen voedselgewassen gebruikt, er is geen landbouwgrond nodig en het heeft geen dure voorbereidende fase nodig,  maar het ontwikkelen van biobrandstof uit algen is relatief nieuw. Er moeten dus nog heel wat kinderziektes overwonnen worden.

Biogas in België

In België zijn er installaties in o.a. Leuven, Dendermonde, Ardooie en Wevelgem. In 2013 had ons land 40 biogasinstallaties. Elk jaar zijn ze goed voor een vermogen van 95 MW. Naast die 40 installaties zijn er nog ongeveer 50 die in opbouw zijn of om een andere reden nog niet gebruikt worden.

De voor- en nadelen van biogas

De voordelen van biogas zijn de volgende:

  • het is een bron van duurzame energie
  • biogas is, in tegenstelling tot zonne-energie en windenergie, niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Er kan elke dag (en op elk moment van de dag) biogas geproduceerd worden.

De nadelen van biogas:

  • er is nog veel werk aan het proces. Zo kwam er veel kritiek op de eerste generatie (vanwege het gebruik van voedsel), is de tweede generatie te kostelijk en is de derde generatie nog in ontwikkeling
  • de vergisting kan gevaarlijk zijn voor de werkers en de mensen in de omgeving vanwege de gassen die vrijkomen

Bent u geïnteresseerd in biogas en biomethaan? Neem dan een kijkje tussen onze verschillende gasleveranciers en hun aanbiedingen om te zien of zij biogas leveren.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.