Welke belastingen betaalt u op gas in België?

Heffingen en belastingen maken bijna 20% uit van de gasrekening in België. Foto: ORES

Op de gasrekening staat meer dan alleen de prijs per kWh. Het is zelfs zo dat bijna de helft van het bedrag op uw factuur niets te maken heeft met de energieprijs. Niet alleen distributietarieven en transport maar ook de belastingen wegen zwaar door op de rekening. Laten we daarom kijken welke u moet betalen.

U heeft het zeker al opgemerkt: u betaalt niet enkel de prijs per kWh die door uw energieleverancier wordt bepaald. Naast de energieprijs zijn er ook de tarieven voor transport en distributie en ten slotte de heffingen die de gasfactuur hoog doen oplopen.

Wat de belastingen betreft, zijn er zowel om federale als regionale belastingen. Over het algemeen (in alle regio’s) gaat ca. 19% van het bedrag dat u betaalt naar de overheid. Die 19% houdt zowel de BTW als de federale en regionale belastingen in.

Heeft u geen idee welke heffingen er bestaan en waar ze goed voor zijn? Dan bent u hier op de juiste plaats. Wij geven u een overzicht van alle federale en regionale heffingen op de gasrekening.

Welke federale heffingen zijn er?

De energiebijdrage

De bijdrage op energie werd door de wet van 23 juli 1993 ingevoerd om het concurrentievermogen en de werkgelegenheid te verzekeren. De bijdrage werd vervolgens gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2005. Gezien als een indirecte belasting (accijns), wordt deze belasting geheven op het gasverbruik. De verkregen bedragen zijn bestemd voor het fonds van de sociale zekerheid.

De federale bijdrage

Waarvoor dient de bijdrage?

De federale bijdrage op uw factuur is bestemd voor de financiering van verschillende kosten: aan de ene kant zijn er de openbare diensten die de levering en het transport van gas mogelijk maken. Aan de andere kant wordt het geld ook gebruikt om de gasmarkt te reguleren en controleren. CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, is verantwoordelijk voor het bepalen van de federale bijdrage.

Wie moet betalen?

De federale bijdrage dient betaald te worden door elke verbruiker van gas op het Belgisch grondgebied. De hoeveelheden die hij verbruikt worden omgeleid via het gastransportnet of via een directe lijn.

De juridische grondslag voor deze beoordeling is de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Dit werd gewijzigd door een andere tekst die dateert uit maart 2014, die de federale bijdrage voor gas invoerde.

De tarieven voor de federale bijdrage voor gas in 2017
De tarieven voor de federale bijdrage voor gas in 2017. Bron: CREG

Welke fondsen worden gefinancierd?

  1. Het CREG-fonds: De Kamer van volksvertegenwoordigers bepaalt elk jaar de werkingskosten van de CREG.
  2. Het sociale energiefonds: CREG herverdeelt het jaarlijks geïndexeerde bedrag van de federale bijdrage bestemd voor dit fonds onder de OCMW’s.
  3. Het fonds beschermde klanten: CREG stort een deel van de opbrengst door naar de elektriciteitsbedrijven die beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie bevoorraad hebben tegen sociale maximumprijzen (de ‘sociale tarieven’).

Welke regionale heffingen zijn er?

Het Brussels Gewest

  1. de bijdrage voor wegen: deze vergoeding wordt gebruikt om de verliezen van de Brusselse gemeenten als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt te compenseren.
  2. de bijdrage aan de openbare dienstverleningen: deze bijdrage wordt betaald aan het Energiefonds. De belasting financiert onder meer de energiepremies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de sociale tarieven en de straatverlichting. Deze heffing is niet zichtbaar op uw energierekening omdat deze reeds opgenomen is in de distributiekosten.

Het Waals Gewest

  1. de bijdrage voor wegen: net zoals in Brussel wordt deze vergoeding gebruikt voor het financieren van het gebruik van de openbare ruimte. Het geld gaat naar de schatkist van de gemeenten en provincies. Deze heffing staat niet op uw factuur omdat deze rechtstreeks geïntegreerd is in de distributiekosten.
  2. de bijdrage voor de aansluiting op het gasnet: deze heffing bestaat enkel in het Waals Gewest. De bijdrage voedt het Energiefonds van het Waals Gewest, dat een aantal kosten financiert: de CWaPE, die de gasmarkt reguleert en controleert maar ook de bescherming van het milieu op zich neemt, de kosten van de ondersteuning van groene energie (hernieuwbaar en biogas) en de begeleiding door het OCMW.

Het Vlaams Gewest

De Vlaamse regering rekent geen bijkomstige heffingen aan.

Hoe kunt u uw gasrekening verminderen?

Staan deze belastingen in uw weg om geld te besparen? Maar nee! Het is waar dat ze een aanzienlijk deel uitmaken van de gasfactuur, maar vergeet niet dat ca. 50% van de gasrekening bestaat uit de energieprijs. En het is net die energieprijs waar u wel vat op heeft en die u kan controleren. De aardgasprijzen zijn immers 100% afhankelijk van de gasleverancier die u kiest.

Kies dus de goedkoopste aanbieding voor gas en bespaar zoveel mogelijk geld. Gasprijzen vergelijken is simpel, veranderen van energieleverancier is een eitje. Waar wacht u nog op?

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.