De transmissienetbeheerders voor elektriciteit en gas

Twee bedrijven hebben een monopolie op het transport van elektriciteit en gas in België. Foto: Pixabay

Een transmissienetbeheerder, wat is dat? Deze bedrijven beheren het transport van elektriciteit en gas in België. Zij zijn onmisbaar want zonder hen zou de energie de consumenten niet bereiken. Laten we dus kijken over welke bedrijven verantwoordelijk zijn voor deze taak en wat zij nu precies doen.

Definitie en rol van de TNB

Twee ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het transportnetwerk: één voor aardgas, de ander voor elektriciteit. Beide staan in voor het beheer, het onderhoud en de netwerkontwikkeling van hun respectievelijk gebied. Hun activiteiten behoren niet tot de elektriciteitsproductie, het leveren van energie of de distributie. Ondanks de liberalisering van de energiemarkt hebben de TNB’s hun monopolie kunnen behouden.

De belangrijkste taak van de transmissienetbeheerder is het overdragen van het gas of de elektriciteit van de producenten tot bij de distributienetbeheerders (DNB). Daarnaast staan deze bedrijven ook in voor het bevoorraden van de grote industriële instellingen en hebben ze een raadgevende functie ten opzichte van de federale overheidsinstellingen.

De TNB voor elektriciteit is verantwoordelijk voor de elektriciteitsnetwerken op hoge spanning (hoger dan 30 000 V) die elektriciteit overdragen. Elia is de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in België.

De TNB voor aardgas neemt de hogedruknetwerken (70 Bar) voor gas voor zijn rekening. Omdat België niet beschikt over natuurlijke aardgasbronnen, wordt deze brandstof geïmporteerd via gasleidingen (ondergronds en soms ook onderwater) en via gastankers (per schip), in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG). Fluxys is de transmissienetbeheerder voor gas in België.

Laten we beide bedrijven in detail bekijken.

Elia, de TNB voor elektriciteit

Elia bestaat al sinds 28 Juni 2001 en heeft meer dan 1 100 werknemers. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig met het transport van elektriciteit op een spanning van meer dan 30 kV (1 kV = 1000 V), en dit voor heel België.

Elia splitst haar werk op in twee verschillende polen: het uitbaten van de verschillende elektriciteitsinstallaties en het beheer van het elektriciteitssysteem. Onder de tweede pool verstaan we dat Elia op een proactieve manier de verhouding tussen productie en consumptie controleert om het gewenste evenwicht tussen de twee te kunnen vinden.

In totaal ligt er meer dan 8 000 km aan elektriciteitskabels verspreid over heel België. Het is dus een aanzienlijke infrastructuur, maar de taken van Elia stoppen niet aan onze grenzen. Elia is immers ook in Luxemburg actief. Deze grensoverschrijdende taken zijn zeker niet exclusief. Zo is het Belgisch netwerk ook verbonden aan Frankrijk en aan Nederland. Deze internationale connecties laten de verschillende landen toe samen te werken en zo energie uit te wisselen.

Er kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen het type transport binnen de bevoegdheden van Elia:

  1. Het transport van elektriciteit vanaf de productiecentrales of naburige landen naar de grote elektriciteitsverbruikers (bedrijven, industriële instellingen, … ), of naar de distributienetbeheerder ;
  2. Het transport van elektriciteit tussen anderen landen die gebruik maken van de Belgische transportinfrastructuren.

De tarieven van Elia worden door de CREG gecontroleerd, de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas. Ze maken deel uit van de goedkoopste tarieven van Europa en omvatten:

Anderzijds heeft Elia, naast de federale vergunning als TNB, de bevoegdheid om als lokale transmissienetbeheerder actief te zijn voor de drie gewesten.

Fluxys, de TNB voor aardgas

België produceert zelf geen gas en importeert dus haar volledig verbruik. Dat gebeurt gebeurt uit landen zoals Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Qatar. Het gas kan op twee manieren ons land bereiken: via hogedrukleidingen of per schip. In het laatste geval wordt het aardgas in vloeibare vorm geleverd. Dit noemen we Liquefied Natural Gas (LNG). De haven in Zeebrugge is verantwoordelijk voor de LNG-terminal.

Eens het gas ons land bereikt heeft, moet het natuurlijk nog vervoerd worden. Fluxys zorgt ervoor dat héél België bevoorraad wordt met aardgas via hogedrukleidingen, evenals naburige landen zoals Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Luxemburg en het zuiden van Europa.

Het bedrijf, actief op nationaal en Europees vlak, is dus een draaischijf voor het aardgasverkeer.

Meer dan 4 100 km aan leidingen verdelen de brandstof over heel België. Op deze manier kan Fluxys maar liefst 19 miljard kubieke meters leveren aan de Belgische klanten: aan de gezinnen en de KMO’s, maar ook rechtstreeks aan zeker 250 industriële consumenten aanwezig op ons grondgebied.

Om het gas af te leveren, bestaat het netwerk van Fluxys uit:

  • 300 leveringspunten die als aanknopingspunt dienen tussen distributienetbeheerders en het nationaal transportnetwerk. Elke DNB beschikt dus minstens over één van deze leveringspunten ;
  • 18 internationale connectiepunten, m.a.w. de in- of uitgangspunten met de naburige landen. De LNG-terminal valt hier ook onder. Elk van deze punten beschikt over een meetstation. Zowel het gas dat België binnenkomt als het gas dat ons verlaat, wordt geteld in deze meetstations.
Het gas dat België binnenkomt en verlaat, wordt geteld in meetstations.
Fluxys beheert de Belgische meetstations. Foto: Fluxys

Naast het beheer van de LNG-terminal en haar transportactiviteiten, biedt Fluxys ook een opslagplaats aan voor aardgas. Die bevindt zich in Loenhout. Het gaat om ondergrondse reserves waarover klanten van Fluxys kunnen beschikken om zo de bevoorrading van aardgas aan de eindconsument te kunnen garanderen. Dankzij deze dienst kan er gemakkelijker een evenwicht gevonden worden tussen consumptie en productie.

Ook beschikt Fluxys over compressiestations. Om gas door pijpleidingen te vervoeren, is druk nodig. Die druk neemt echter af door de wrijving van het aardgas tegen de wand van de leidingen. Een compressiestation compenseert de drukverliezen en houdt de druk op peil. Fluxys beheert drie compressiestations: het station van Weelde en Winksele, het station van Berneau en dat van Zelzate. Elk compressiestation heeft zijn eigen taak en is verantwoordelijk voor zijn eigen deel van het aardgasnetwerk in België.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.