De voorwaarden voor een lening: solvabiliteit en waarborg

Geactualiseerd op
minuten lezen
lening

In deze praktische gids leggen wij u het principe van de solvabiliteit uit. Daarnaast komt u te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen opdat de bank of de instelling waar u een krediet heeft aangevraagd uw verzoek zal goedkeuren. U zal dus goed voorbereid zijn nog voor u de bank binnentreedt en een lening aanvraagt!

Solvabiliteit

Solvabiliteit wordt in de zakenwereld gebruikt om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van het bedrijf. De solvabiliteit is in dat geval een getal dat de verhouding tussen het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen (activa-schulden) weergeeft. Voor een particulier die een lening wil aanvragen, betekent de solvabiliteit iets gelijkaardig. De solvabiliteit van een particulier is de capaciteit van die persoon om op een regelmatige basis de schulden aan de bank (met gemak) terug te betalen. De solvabiliteit is een maatstaf bij het goedkeuren van leningen en beschermt zowel de bank als de client. De bank moet er zeker van zijn dat u als klant het geleende bedrag terug kan betalen en u kan dankzij de solvabiliteit gered worden van een financieel riskante onderneming. Als niets of niemand u zou beschermen, dan zou u immers risico lopen om uzelf diep in de schulden te werken. De bank of de instelling die u een lening voorstelt moet u om die reden steeds bevragen naar uw inkomsten, uw familiale en uw professionele situatie. Een klant die geen vast werk heeft, zal zo minder kans maken op een lening omdat de inkomsten van die persoon niet voor een lange periode verzekerd zijn. Het inkomen is uiteraard veruit de belangrijkste factor. Vervolgens vergelijkt de bank het inkomen van de klant met de uitgaven. De klant moet natuurlijk elke maand geld overhouden om comfortabel te kunnen leven. Afhankelijk van de professionele en persoonlijke situatie van de klant, zal de hoogte van dat bedrag verschillen. Een klant die net getrouwd is zal elke maand immers meer geld overhouden dan een alleenstaande ouder met twee kinderen. Opgelet: de bank houdt niet enkel rekening met uw inkomen en uw uitgaven maar ook met een eventuele lening (of leningen) die u al heeft lopen. Op die manier wil de bank u beschermen tegen uzelf zodat u de leningen niet blijft opstapelen en zo uzelf dieper in de schulden werkt. De bank kan daarnaast ook te weten komen of u bij een andere lening achterstallig geweest bent met uw betalingen. Deze informatie is beschikbaar via de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). “De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen,” aldus de officiële website. Consumenten kunnen de database raadplegen via de elektronische identiteitskaart.

Een bankgarantie

Een bankgarantie is een kredietvorm waarbij de bank zich ertoe verbindt een bepaald bedrag voor uw rekening te zullen betalen, als u het contract niet kunt nakomen. (vb. in het geval dat u het maandelijkse bedrag niet meer kan betalen)

De bankgaranties bij een lening

De meest bekende garantie of waarborg voor een lening is de hypotheek. Deze bankgarantie geldt echter enkel wanneer de klant van plan is om een huis te kopen of bouwen met het geleende geld. De aankoop van klant (huis, appartement, bouwgrond, …) vormt dus de waarborg voor de bank. Dit wil zeggen dat als u nalaat om het geleende bedrag terug te betalen (of als u hier niet meer toe in staat bent), de bank het recht heeft om uw huis, appartement of bouwgrond te verkopen om zo een deel van of het volledige door u geleende bedrag terug te krijgen. Als u een persoonlijke lening heeft aangevraagd voor andere doeleinden (vb. de aankoop van een auto) dan is het ook mogelijk dat de bank die bezittingen gebruikt als onderpand. Dit werkt opnieuw volgens hetzelfde principe. Als u het geld voor welke reden dan ook niet meer kan betalen, dan zal de bank kunnen ingrijpen en het object (vb. de auto) verkopen. Er bestaat ook nog een tweede soort van waarborg. Zo is het mogelijk om een waarborg te vragen aan een derde persoon. Bij wanbetalingen zal de bank overgaan naar deze derde persoon en hem of haar om het geld vragen. Dit is echter een moeilijke en belangrijke beslissing. Als deze persoon het geld niet kan of wil terugbetalen, kunnen beide personen (de kredietnemer en de persoon die diende als waarborg) vervolgd worden door de bank. Denk dus goed na vooraleer u iemand vraagt om waarborg te zijn of voor u zelf waarborg speelt voor een derde persoon. Hou er rekening mee dat een aanvraag voor een lening afgekeurd kan worden omdat de bank niet (voldoende) waarborg heeft. Als u niet voldoende onderpand kan aanbieden, dan kan de bank uw lening vooralsnog goedkeuren op voorwaarde dat bv. de rente op de lening verhoogd wordt.

Samenvatting: wanneer wordt een lening goedgekeurd?

U maakt het meeste kans op een goedgekeurde lening als:

  • uw solvabiliteit in orde is: dit wil zeggen dat uw inkomen per maand hoog genoeg is om zowel comfortabel te leven als maandelijks het afgesproken bedrag te kunnen betalen
  • u voldoende onderpand kan aanbieden: als dit niet het geval is, dan kan de bank er wel nog voor kiezen om simpelweg de rente op de lening te verhogen