Bereken zelf de interest op uw spaarrekening

Geactualiseerd op
minuten lezen

Een spaarrekening open is voor iedereen interessant. U krijgt immers rente betaald in ruil voor de storting van geld op de spaarrekening. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid rente die de bank u aanbiedt. Het is dus zeker de moeite om de rente van de verschillende banken met elkaar te vergelijken. Rente lijkt in eerste instantie een zeker simpel concept. Toch vereist het wat meer uitleg. In deze praktische gids verschaffen wij die informatie en leggen we uit hoe u zelf uw rente kan berekenen.

Waarom werkt een bank met rente?

De activiteiten van een bank kunnen als volgt opgesomd worden: een bank is een financiële instelling die geld verzamelt om de op een andere manier opnieuw te investeren. Een bank biedt natuurlijk nog andere diensten aan maar het verzamelen en verstrekken van geld behoort tot haar kernactiviteiten. Het verstrekken van geld gebeurt onder de vorm van leningen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen geld lenen van de bank. Als er geld geleend wordt van een bank, vraagt de bank daar iets voor terug. Dat geld wordt daarna gebruikt om rente te kunnen blijven betalen aan iedereen die een spaarrekening heeft. Rente is dus een manier voor de bank om te kunnen blijven werken, om ervoor te zorgen dat er steeds geld verstrekt kan worden. Hoe meer geld er geleend wordt, hoe meer rente er betaald kan worden, en andersom. Om die reden moedigen de banken de mensen aan om hun geld niet op de spaarboekjes te laten staan maar berekende risico’s te nemen en geld te lenen. Enkel zo kan het systeem blijven werken.

De formule voor het berekenen van enkelvoudige interest of rente

Het berekenen van de rente wordt ook wel de berekening van de enkelvoudige interest genoemd. De berekening is niet simpel maar we gaan het u zo goed mogelijk proberen uit te leggen zodat u ook op de hoogte bent van hoe rente berekend wordt: de formule: I (interest) = k * i * n

  • I = interest, uitgedrukt in geldwaarden (€ in ons geval)
  • k = het ingebracht kapitaal, i.e. het bedrag op uw spaarrekening
  • i = rentevoet. De basisrente wordt altijd uitgedrukt in een percentage op basis van een periode van een jaar. Men spreekt dus altijd van een “spaarrekening met een opbrengst van 1% per jaar. Dit geldt ook voor de getrouwheidspremie maar de premie is een aanvulling op de basisrente. Men spreekt dus van een “spaarrekening met een opbrengst van 1% per jaar + 0,75 getrouwheidspremie. De totale rente die u ontvangt is dus gelijk aan 1,75%. In deze formule wordt de rentevoet echter in decimalen uitgedrukt. Het enige wat u hoeft te doen, is het percentage delen door honderd. In de formule zouden we dus 0,0175 gebruiken.
  • n = de tijdsduur waarover er interest of rente wordt berekend. Het is belangrijk om hier een correcte tijdseenheid te gebruiken. Om de tijdseenheid in te vullen, moet er altijd rekening worden gehouden met het fiscaal jaar. Een fiscaal jaar telt geen 365 maar 360 dagen (12 maanden met elk 30 dagen). Als uw geld 1 dag op de rekening heeft gestaan, dan gebruikt u de waarde 1/365. Als het geld er een maand heeft opgestaan, dan gebruikt u 30/360. Herleid wordt dit 1/12. Als uw geld een volledig jaar op de spaarrekening heeft gestaan, dan kunt u 12/12, 360/360 of gewoon 1 gebruiken.

Wij gebruiken deze formule met een aantal verzonnen voorbeelden zodat de werking geïllustreerd wordt.

Voorbeeld: u heeft een spaarrekening geopend bij bank X voor een renteopbrengst van 1,75%. U zet 10.000 euro op die rekening. U wil graag weten hoeveel de spaarrekening u na een jaar zal opbrengen:

I = 10 000 * 0,0175 * 1 = 175 Na een jaar brengt de spaarrekening u dus 175 euro op. Maar wat als u nu graag zou weten hoe lang het duurt vooraleer u een bepaald bedrag, bv. 500 euro, bereikt hebt? Wij gebruiken onze wiskundige aanleg om het voor u te berekenen. 500 = 10 000 * 0,0175 * x → x = 500 / (10 000 * 0,175) → x = 500 / 175 → x = 2,85 Ruw geschat zou u dus na 2 jaar en 10 maanden een renteopbrengst hebben van 500 euro. Opgelet: deze berekening werkt enkel bij geld dat langer dan een jaar op de spaarrekening blijft staan. De getrouwheidspremie werd immers opgenomen in de berekening en de premie ontvangt u pas na 12 maanden. Wilt u graag berekenen hoeveel geld uw spaarrekening zal opbrengen na bv. 6 maanden, gebruik dan de decimalen van enkel de basisrente (dus zonder de getrouwheidspremie).

De formule voor het berekenen van samengestelde interest of rente

Samengestelde interest is de rente die betaald wordt op rente die niet werd opgenomen. Deze interest wordt ook wel de rente-op-rente genoemd. formule samengestelde interest K = k (1 + i)n

  • K = het toekomstige bedrag, uitgedrukt in geldwaarde
  • k = huidige waarde
  • i = rentevoet per periode, uitgedrukt in een breuk. De periode doelt op het tijdstip of de frequente dat de rente wordt uitbetaald. Als u maandelijks betaald wordt, is dit getal 12. Voor twee jaar 24, etc.
  • n = volledige tijdsduur

Deze formule is niet veel complexer dan de eerste, hoewel deze formule op het eerste gezicht misschien meer beangstigend lijkt. Vul gewoon de formule in zoals in het vorige voorbeeld. De periode en de tijdsduur zijn dus niet hetzelfde, maar gelukkig makkelijk te onderscheiden.

Voorbeeld: Plaatst u uw geld voor 5 jaar en wordt de rente maandelijks betaald, dan is 5 de tijdsduur en 12 het aantal perioden. Het aantal is 4 als de rente per kwartaal wordt betaald, 2 als het om de zes maanden betaald wordt, ...

Voorbeeld van renteberekening met de samengestelde interest formule We houden hetzelfde scenario als hierboven. Deze keer wordt de rente echter maandelijks betaald. Na een jaar: K = 10.000 € * (1 + 0,0175 / 12) ^ 12 K = € 10,176.41 Na twee jaar: K = 10.000 € * (1 + 0,0175 / 12) ^ 24 K = € 10,355.93 Zoals u ziet is er weinig verschil met de enkelvoudige interest. Met een startbedrag van 10.000 euro en een maandelijkse betaling is er inderdaad weinig verschil op te merken. Als u een hoger bedrag op uw spaarrekening stort of als de rente frequenter betaald wordt, zal u betere resultaten zien. Maar helaas werken weinig banken met samengestelde rente, dus het is nog maar de vraag of u ooit deze formule nodig zal hebben …