APERe, onmisbaar voor de bevordering van duurzame energie

APERe is een belangrijke speler voor het promoten van duurzame energie. Foto: Pixabay

APERe is een belangrijke speler in de energiesector. Actief sinds 1991, laat deze vereniging haar stem overal horen: in de media, scholen, aan particulieren, professionals, gemeenschappen … Kortom, ze zijn onmogelijk weg te denken! Maar kent u al zijn activiteiten?

Wie is APERe?

De APERe, de vereniging voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, is de referentie voor duurzame energie. De vereniging werkt in het domein van windenergie, waterkracht, zonne-energie … waarbij bijzondere aandacht naar het rationeel energiegebruik gaat. Een voorbeeld daarvan is de interesse in planten die gebruikt kunnen worden in en op huizen en kleine gebouwen.

Erkend als een permanente educatieve organisatie, heeft APERe drie soorten activiteiten:

  • educatieve activiteiten
  • consulting
  • netwerkactiviteiten en promotie

Dit betekent dat APERe zeer sterk aanwezig is in de energiesector door het organiseren van conferenties, schoolactiviteiten, alsook informatie- en sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek. Maar de vereniging gaat niet alleen aan het werk met individuen. Het stelt ook haar dienstverlening ter beschikking aan gemeenten, coöperaties, de overheid en de energie-industrie professionals. APERe biedt expertise en analyse aan wanneer zij een probleem hebben dat ze moeilijk kunnen oplossen.

Bovendien aarzelt APERe niet om in te grijpen in de media door middel van partnerschappen met en speciale persberichten die voor hen zijn opgesteld.

De drie belangrijkste werkterreinen van APERe

1. Educatie

Als onderdeel van haar educatieve missie, plant APERe voorlichtingscampagnes, evenementen en training. Het maakt ook deel uit van “EnergizAIR”, een Europees project in verband met hernieuwbare energie. Het doel is om de burgers prognoses wat betreft zonne-energie, windenergie en thermale energie mee te delen. Het is als het ware een gespecialiseerd weerbericht voor hernieuwbare energie. Zo geven ze bijvoorbeeld de tijdstippen mee waarop de zonnepanelen het meeste energie zullen opleveren.

Permanente campagnes

De APERe kent zijn oorsprong in verschillende voorlichtingscampagnes die gericht waren tot een breed publiek. Zo lanceerde het bijvoorbeeld “L’€nergie, coûte que coûte !” om de kosten en baten van hernieuwbare energie met die van fossiele brandstoffen en kernenergie te vergelijken. Deze campagne gaf consumenten de nodige kennis om de prijs van energie te begrijpen en bijgevolg waarom hernieuwbare energie duurder is dan andere energie. Dit was een goede manier om de Belgen aan te sporen om deel te nemen aan de energietransitie.

Een ander soortgelijk voorbeeld is “Hop! “. Het werd in 2014 bedacht naar aanleiding van het gevaar van het energietekort. “Hop!” bracht verschillende organisaties samen die zich inzetten voor duurzame energie rond drie doelstellingen:

  1. het voorkomen van afschakeling / blackout
  2. het sensibiliseren van de Belgische gezinnen wat betreft energiekwesties
  3. het aanmoedigen van veranderingen in gedrag en apparatuur met het rationeel energiegebruik in het achterhoofd
Het logo van de HOP-campagne van APERe.
Het logo van de HOP-campagne van APERe. Foto: APERe

Informatie

Deze activiteit bestaat uit drie projecten: het tijdschrift voor hernieuwbare energie gepubliceerd door APERe, EnergizAIR en de toolbox.

De site renouvelle.be trekt gemiddeld 2.100 bezoekers per maand. Dit online magazine behandelt diverse thema’s van prosumers (producenten van groene stroom via zonnepanelen) tot technologieën en beleid. Het biedt ook heel wat cijfers en statistieken aan waar consumenten over het algemeen dol op zijn.

Het Europese programma EnergizAir wordt gefinancierd door de regeringen van Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om de tijdstippen mee te geven waarop duurzame energie het meest opbrengt.

De toolbox werd opgericht om de kennis van de Belgen in verband met duurzame energie te vergroten. Het bevat algemene en wetenschappelijke informatie op de website van APERe om de consument wegwijs te maken in de wereld van hernieuwbare energie. Daarnaast bevat het ook een forum, financiële simulatoren om de winstgevendheid van zonnepanelen te berekenen, een persoverzicht, een evenementenkalender … Een van de evenementen op de kalender is bijvoorbeeld het Festival van het Milieu in Brussel en “le salon Énergie-habitat” in Namen.

Opleiding

APERe geeft educatieve ondersteuning aan scholen en geeft technische opleidingen aan werknemers, studenten en werkzoekenden.

Deze aanwezigheid op scholen is een ideale manier om studenten met energie te betrekken. Hoe? Door hen aan te leren hoe ze mee kunnen helpen het milieu te beschermen.

2. Advies

Een van de opdrachten van APERe is om hernieuwbare systemen te promoten en ondersteunen. Om die reden heeft de vereniging een stem binnen diverse organisaties om hen te voorzien van hulp en advies door middel van haar expertise. APERe werkt samen met Leefmilieu Brussel, Brugel, gemeenten en andere netwerken gekoppeld aan het domein van energie. De vereniging is o.a. verantwoordelijk voor het verzamelen van statistische gegevens, het bijwerken van documenten, …

APERe ondersteunt vooral de ontwikkeling van windenergie, waterkracht en zonne-energie door middel van ondersteuning en voorlichting. Ze komen tegemoet aan particulieren en lokale overheden om ze te laten profiteren van hun ervaring. De vereniging helpt ook in het aanbieden van oplossingen bij moeilijke problemen. APERe is daarom ook een “Facilitator”.

Voorbeelden van projecten? “WISE Power” met als doel het maatschappelijk accepteren van windenergie in partnerlanden. Of “RESTOR Hydro”, dat gericht is op het herstellen van oude molens voor waterkracht.

3. Netwerken

Laatste soort activiteit: het creëren van een netwerk en de promotie ervan. De vereniging is verantwoordelijk voor het verbinden van organisaties die actief zijn op het gebied van energie.

De voordelen van organisaties die deel uitmaken van het netwerk van APERe? De mogelijkheid om…

  • gemakkelijk contact op te nemen met andere marktpartijen (coöperaties, verenigingen, …)
  • te profiteren van de informatiedienst en apparatuur die APERe beschikbaar stelt
  • ervaringen te delen en te discussiëren over onderwerpen die verband houden met hun activiteiten

In 2015 had 47 leden in Wallonië en Brussel.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.