5 voor- en nadelen van aardgas

Denk na over de voor- en nadelen van aardgas alvorens u een beslissing maakt! Foto: Pixabay

Aardgas is een van de meest gebruikte energiebronnen in België. Ongeveer 50% van alle Belgische gezinnen verwarmt zijn huis of kookt met aardgas. Deze praktische gids vertelt u wat aardgas is en wat de voor- en nadelen zijn van deze energiebron.

De verschillende soorten aardgas

Aardgas maakt samen met aardolie en steenkool deel uit van de fossiele brandstoffen. Aardgas is het resultaat van de ontbinding van resten organismen die miljoenen jaren geleden geleefd hebben. Deze niet-hernieuwbare bron van energie is geurloos, niet giftig en licht ontvlambaar. Aardgas bestaat grotendeels uit methaan. Daarnaast bevat het ook propaan en ethaan.

Er bestaan twee soorten gas:

  1. het warmte-opwekkende aardgas dat ontstaat door de omzetting van organische deeltjes onder invloed van druk en warmte
  2. het biogene aardgas dat ontstaat door de fermentatie van bacteriën in organische afzettingen

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen conventioneel en niet-conventioneel aardgas op basis van hoe moeilijk het is om het gas te winnen en te exploiteren. U leest meer over deze soorten in onze praktische gids over aardgas.

België heeft geen aardgasreserves en importeert dus haar volledige aanbod. Aardgas wordt in België gebruikt om woningen te verwarmen en om te koken.

De voordelen van aardgas

1. Aardgas is relatief goedkoop

Het eerste voordeel van aardgas is dat het een relatief goedkope bron van energie is. De installatiekosten zijn niet erg hoog en de installatie zelf moet ook niet vaak op onderhoud. Dit zijn twee kenmerken waardoor u geld bespaart.

Bovendien is het sinds 25 september 2015 verplicht om een condensatieketel op gas te installeren. Dit is een gasketel met een zeer hoog rendement en een laag verbruik, waardoor u opnieuw geld en energie spaart. Meer informatie over condensatieketels vindt u in onze praktische gids over de soorten gasketels.

2. Aardgas is ‘groener’

Gas is minder vervuilend in vergelijking met de andere fossiele brandstoffen, i.e. steenkool en aardolie. Bij de verbranding komen immers minder gassen vrij. Er is ook geen sprake van roet of een ander residu. Minder gassen betekent een minder grote impact op het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Daarnaast wordt aardgas vervoerd in pijpleidingen. Er moet dus geen gebruik gemaakt worden van vrachtwagens of andere vervuilend transport.

Biogas is een mogelijkheid om gas milieuvriendelijker te maken.

Een installatie voor biogas
Een installatie voor biogas. Foto: Pixabay

Natuurlijk moet het milieuvriendelijke aspect van aardgas ook genuanceerd worden: aardgas is nog steeds een fossiele brandstof. Het zal daarom altijd bijdragen aan de opwarming van de aarde. 100% groene energie heeft geen negatieve gevolgen voor het milieu en is duurzaam. Biogas is een voorbeeld van hernieuwbare energie. Wilt u toch aardgas, maar geeft u ook om het milieu? Dan kunt u best kiezen om aardgas te combineren met een zonneboiler.

3. Het is makkelijk op te slaan en te vervoeren

Voor de consument is het gemakkelijk om aardgas te gebruiken als energiebron. Eenmaal aangesloten op het net, wordt het gas direct tot bij u thuis geleverd. Het moet nergens opgeslagen worden zoals bv. in een tank voor stookolie. Het enige wat u nodig heeft, is een gasketel, die overigens weinig plaats in beslag neemt. Gasketels veroorzaken bovendien geen geluidsoverlast.

4. Aardgas is relatief veilig

Veiligheid is uiteraard ook een criterium dat consumenten zeer sterk waarderen. Het gas in België, maar ook de gasketels, worden aan strenge eisen onderworpen. Ze worden ook voldoende gecontroleerd. Een gasketel moet volgens de wet om de twee (Vlaanderen) of drie jaar (Brussel en Wallonië) gecontroleerd worden.

5. We zijn minder afhankelijk van verre landen

In tegenstelling tot aardolie bijvoorbeeld wordt aardgas geproduceerd in veel Europese en westerse landen. Als meer mensen kiezen voor aardgas, dan zouden we minder afhankelijk zijn van de rijke olielanden voor onze energie. Ook hebben we een betere band met de landen die aardgas produceren (vb. Nederland en het Verenigd Koninkrijk) wat een voordeel kan zijn.

De nadelen van aardgas

1. Aardgas is niet overal beschikbaar

U bent nooit honderd procent zeker dat u aardgas zal krijgen. Om van aardgas gebruik te kunnen maken, moet u eerst aangesloten zijn op het net. In sommige gemeenten is het zeer moeilijk om een aansluiting te krijgen omdat zo’n aansluiting in die bepaalde gemeente niet voorzien is.

Het is ook mogelijk dat uw straat buiten de zone valt en er dus geen verbinding gemaakt kan worden tussen het net en uw huis. Dit zijn echter uitzonderlijke gevallen.

2. We zijn afhankelijk van andere landen

Ook op een grotere schaal is gas niet altijd beschikbaar. Om aardgas te kunnen produceren, heeft een land aardgasreserves nodig. Er zijn dus maar een bepaald aantal landen die gas produceren. Die landen hebben dus de volledige controle over het aardgas en waar het naartoe gaat. België behoort niet tot een van die landen aangezien wij geen aardgasreserves hebben.

De belangrijkste producenten van gas zijn de VS – vooral door de productie van het schaliegas – Canada, Rusland, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

3. Aardgas is niet 100% veilig

Hoewel aardgas niet giftig is, is het wel licht ontvlambaar. De combinatie van aardgas en vuur of warmte is uiterst gevaarlijk. Het kan leiden tot zware explosies die levensgevaarlijk zijn.

Daarnaast is er bij oudere gasketels ook steeds een (kleine) kans op CO-vergiftiging (koolstofmonoxidevergiftiging). De hoge concentraties koolstofmonoxide zorgt voor een zuurstoftekort in de hersenen wat kan leiden tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood. Om dit te voorkomen, moet de gasketel regelmatig gecontroleerd worden. Ook kunnen er koolstofmonoxidemelders in het huis geplaatst worden die waarschuwen voor hoge concentraties van koolstofmonoxide.

4. Aardgas is niet duurzaam

Aardgas mag dan wel ‘groener’ zijn dan aardolie en steenkool, het blijft een fossiele brandstof. Ook al is het de minst vervuilende van de drie, gas draagt bij tot de versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Het is ook geen hernieuwbare bron van energie. De gasvoorraden zijn niet oneindig groot. Integendeel, de voorraad gas zou binnen de 50 jaar uitgeput zijn.

5. De overvloed aan gasleveranciers

Aardgas moet constant geleverd worden. Dit wil zeggen dat u hiervoor een keuze moet maken tussen de verschillende gasleveranciers in België. Gelukkig kunt u op deze site de verschillende leveranciers en gasaanbiedingen vergelijken zodat u de juiste keuze maakt.

Wilt u graag veranderen van gasleverancier? Ook dat is geen probleem. De wetgeving rond het veranderen van leverancier is soepel in België. In onze praktische gidsen leggen wij u uit wanneer en hoe u het best de stap maakt.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.