Waar komt Belgisch aardgas vandaan?

Aardgas in België wordt niet geproduceerd maar geïmporteerd. Foto: Pixabay

België heeft geen natuurlijke gasreserves. Dit wil zeggen dat de gasleveranciers afhankelijk zijn van landen die wel gasreserves hebben, gas produceren en aan ons leveren. Eens het gas over de Belgische grens is, wordt het overgeleverd aan Fluxys, de beheerder van het gastransport in België.

Wat is aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof, net zoals aardolie en steenkool. Gas is het resultaat van de ontbinding van resten van organismen die miljoenen jaren geleden geleefd hebben. Het is een niet-hernieuwbare bron van energie en bestaat voor 90% uit methaan en koolwaterstoffen.

Er bestaan twee soorten gas:

  • het warmte-opwekkende aardgas dat ontstaat door de omzetting van organische deeltjes onder invloed van druk en warmte.
  • het biogene aardgas dat ontstaat door de fermentatie van bacteriën in organische afzettingen.

Aardgas is in België goed voor 25% van het energieverbruik.

LNG: vloeibaar gas

LNG staat voor Liquefied Natural Gas (vloeibaar gas). Zoals elk gas kan aardgas vloeibaar gemaakt worden wanneer de temperatuur van het gas verlaagd wordt. Aardgas moet afgekoeld worden tot op een temperatuur van -161° vooraleer het vloeibaar wordt. LNG reduceert tot 600 keer het volume van het gas zodat het gemakkelijk opgeslagen kan worden in tanks. De tanks moeten wel thermisch geïsoleerd worden om energieverlies te voorkomen. Een LNG terminal in Zeebrugge lost de schepen en hervergast het LNG zodat het als gas vervoerd kan worden.

In onderstaande video van Shell (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe gas vloeibaar wordt gemaakt.

Wat is LNG? Bron: Shell

Welke landen hebben gasreserves?

België is afhankelijk van zijn buren voor de import van aardgas. In tegenstelling tot de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die de grootste producent van aardgas ter wereld is, produceert België zelf geen gas. Het importeert dus 100% van haar verbruik.

België importeert bijna al haar verbruik van de Europese landen:

 • Nederland: meer dan 45% van het Belgisch gas komt uit Nederland. Dit aandeel blijft overigens stijgen
 • Noorwegen: goed voor 33% van het gas in België
 • Qatar: 8% van het gas in België is afkomstig uit Qatar. Het gas wordt in vloeibare vorm vervoerd naar Zeebrugge en wordt via pijpleidingen gedistribueerd over heel België.
 • Duitsland: goed voor meer dan 6%. Ook de aanvoer van Duitsland neemt steeds toe.
 • Verenigd Koninkrijk: ongeveer 6%. Net als het gas van Qatar wordt het Britse gas in vloeibare vorm vervoerd en via pijpleidingen verspreid over België.

De opslag en het transport van aardgas

Gas wordt in gasleidingen van metaal of kunststof vervoerd. Deze methode wordt gebruikt om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden en dit op de meest efficiënte manier. Pijpleidingen zijn dikke stalen buizen met een diameter van 20 cm tot 1 m. De volledige lengte van een netwerk van pijpleidingen kan oplopen tot 3000 km. Om het gas te kunnen laten circuleren, moet men het “samendrukken”.

Het gas dat naar België vervoerd wordt, kan door twee soorten buizen passeren. Enerzijds zijn er de landpijpleidingen die gas transporteren vanuit Rusland en Nederland. De onderzeese pijpleidingen vervoeren gas vanuit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen naar België.

Hoewel het niet bepaald de meest goedkope oplossing is, worden pijpleidingen het meest gebruikt om gas te vervoeren. Een ander nadeel is dat het traject van een netwerk pijpleidingen (na de bouw) niet meer veranderd kan worden.

Naast pijpleidingen wordt aardgas ook onder druk of als vloeistof (LNG) vervoerd. Gas (in gasvorm) kan worden opgeslagen in containers of in ondergrondse gesteentelagen. Kleinere hoeveelheden gas kunnen in gasflessen en tanks worden bewaard.

Pijpleidingen in en naar België

Het gas uit het Verenigd Koninkrijk en uit Qatar wordt dus geleverd in Zeebrugge. De pijpleiding Zeebrugge – Ville-sur-Haine – Blaregnies transporteert daarna het gas van noord naar zuid.

Het gas uit Noorwegen komt het land binnen via Dilsen (Obbicht – Belgisch Limburg), ‘s Gravenvoeren en Zeebrugge. De pijpleiding ‘s Gravenvoeren (Nederlandse grens) – Blaregnies (Franse grens) vervoert het Noors gas.

De pijpleiding tussen Zeebrugge en Eynatten aan de Duitse grens vervoert het Noors gas en het Britse gas richting het oosten en in de richting van Duitsland.

Fluxys

Fluxys België beheert het gastransport in België en is daarmee een van de belangrijkste spelers op de Belgische energiemarkt. Het bedrijf is niet alleen actief in België, maar ook op Europees niveau. Fluxys heeft drie belangrijke taken:

 1. opslag van het gas
 2. vervoer van het gas
 3. het beheren van de LNG terminal in Zeebrugge

De problematiek rond aardgas

Zoals hierboven vermeld, is aardgas een fossiele brandstof. Het is geen hernieuwbare bron van energie. Dit wil zeggen dat de gasreserves uitgeput zullen raken. Dat feit is een echt wereldwijd economisch en geopolitiek probleem aangezien veel landen gas gebruiken als bron voor energie, en dat voor zowel de gezinnen thuis als de grote bedrijven.

Om die reden is de ontdekking van het schaliegas in de Verenigde Staten zo belangrijk. Schaliegas is een gas dat gewonnen wordt uit schalie, een gesteente dat bestaat uit geharde klei. De productie van schaliegas is nadelig voor het milieu maar voordelig voor de VS, die daardoor minder afhankelijk is van andere landen.

De Verenigde Staten is de grootste gasproducent ter wereld. De Amerikanen hebben hun positie vooral te danken aan het winnen van schaliegas. Toch moeten ook zij gas importeren aangezien hun verbruik groter is dan hun productie.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.