Hoe een nieuwe woning aansluiten op het elektriciteitsnet?

Voor u een woning kan aansluiten op het elektriciteitsnet, is er wat voorbereidend werk nodig. Foto: Pixabay

Bent u van plan om een huis te bouwen? Dan moet u uw nieuwe woning natuurlijk ook aansluiten op het elektriciteitsnet. In deze gids leggen wij uit hoe dat proces verloopt, welke stappen u moet ondernemen en hoeveel het zal kosten.

Een huis aansluiten op het lokale elektriciteitsnet? Dat is niet zo moeilijk, maar u moet wel op de hoogte zijn van de te volgen procedures. Daarnaast moet u niet alleen rekening houden met de nodige technische ingrepen, maar ook met de administratie. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aansluiting aanvraagt. Het zou immers zonde zijn om uw verhuis uit te stellen omdat u nog niet verbonden met. Vooruit plannen is dus de boodschap, en wij leggen u uit hoe u dat precies moet doen.

Wat houdt een aansluiting in?

Een aansluiting op het net is een essentiële stap naar het verbruiken van elektriciteit. Wat houdt het in? Een aansluiting verbindt de elektrische installatie bij u thuis met het distributienet beheerd door de netbeheerder (DNB).

De locatie van uw woning heeft een grote impact op de aansluiting en de manier waarop die tot stand komt. Als uw huis in een gebied ligt dat gedekt wordt door het elektriciteitsnet, dan moet uw huis slechts verbonden worden met het net.

Is dat niet het geval, dan zal uw DNB het netwerk moeten uitbreiden. Dit komt vaak voor bij woning die in afgelegen gebieden gebouwd zijn. Als u zich in deze situatie bevindt en het netwerk moet uitgebreid worden, dan hebben we slecht nieuws. De kosten van de netuitbreiding zijn voor uw eigen rekening. Er is één uitzondering. Als u in Wallonië woont, dan moet u volgens CWaPE (de Waalse Energieregulator) de netuitbreiding niet zelf betalen als die uitbreiding een of meerdere huizen langs een leefgebied of plaats van landelijk gebied beslaat.

Kortom, u moet in Wallonië geen netuitbreidingskosten betalen als het netwerk uitgebreid moet worden waar reeds woningen zijn of waar er potentieel is om nieuwe woningen te bouwen.

In uw huis blijven de werken van uw DNB beperkt tot het installeren van een werfkast met elektrische meter.

De stappen voor de aansluiting van een nieuwe woning

Het proces voor een nieuwe aansluiting kan variëren afhankelijk van de netbeheerder, maar over het algemeen kunt u zich verwachten aan de volgende:

 1. Vraag een aansluiting aan
 2. Vul het aanvraagformulier in
 3. Ontvang een offerte
 4. Voer de voorbereidende werken uit
 5. De DNB komt langs voor de indienststelling
Een aansluiting aanvragen bij Infrax. Bron: Infrax

1. Vraag een aansluiting aan

Om een aansluiting aan te vragen, moet u natuurlijk eerst weten welke netbeheerder verantwoordelijk is voor uw locatie. U kan daarvoor de website van de VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas, raadplegen. U geeft uw postcode in en VREG vertelt u bij welke netbeheerder u terecht kan.

Eens u weet welke netbeheer de aansluiting zal uitvoeren, surft u naar hun officiële website. Daar vindt u hoogstwaarschijnlijk een pagina genaamd “Een nieuwe aansluiting aanvragen” of iets dergelijk. Lees de informatie op de site en volg de instructies.

2. Vul het aanvraagformulier in

Voor het invullen van het formulier heeft u een aantal gegevens nodig:

 • de officiële huis- en busnummers of de kadastergegevens
 • het gewenste type en vermogen van de definitieve elektriciteitsaansluiting
 • het inplantingsplan/kadasterplan van het gebouw op het perceel
 • het plan waarop de gewenste locatie van de elektriciteitsmeter in de woning is aangeduid
 • de nodige afstanden

Bepaal het type en het vermogen van de aansluiting

Er bestaan twee types aansluitingen: een standaardaansluiting (monofasig) en een niet-standaardaansluiting (meerfasig).

De standaardaansluiting is een monofasige aansluiting met een maximaal vermogen van 9,2 kVA. 90% van de Belgische huishoudens heeft een standaardaansluiting. Deze volstaat om de normale huishoudelijke toestellen te laten werken, zoals de wasmachine, droogkast, koelkast, diepvriezer, elektrische kookplaat, verlichting, kleine apparaten en elektronica.

Een niet-standaardaansluting is een meerfasige aansluiting. Deze wordt geïnstalleerd voor woningen met zware verbruikers (bv. een professionele stoomoven, sauna …) Opgelet: als u zonnepanelen vanaf 5.000 W piekvermogen installeert, heeft u een meerfasige aansluiting nodig. Vanaf 10 kVA wordt de aansluiting ook duurder: per bijkomende kVA wordt dan een vergoeding aangerekend.

Bepaal de nodige afstanden

 1. Meet de afstanden tussen de voorziene plaats voor de elektriciteitsmeterkast en de voorgevel (inclusief de dikte van de muur) van de woning
 2. Meet de afstand van de voorgevel van de woning tot aan de rooilijn.
 3. Is er een bovengronds net in uw straat? Staat de elektriciteitspaal aan dezelfde kant van de straat als de woning? Meet dan de extra loodrechte afstand tot de dichtstbijzijnde paal.
 4. Is er een bovengronds net in jouw straat? Staat de elektriciteitspaal aan de overkant van de straat? Meet dan de extra loodrechte afstand tot de paal aan de overkant van de straat.

Raakt u in de war van al deze termen en afstanden? Geen zorgen. Bij de aanvraag van een nieuwe aansluiting stuurt uw netbeheerder alle details door (met afbeeldingen!).

3. Ontvang een offerte

Als u alle nodige gegevens heeft ingevuld en de plannen heeft doorgestuurd, bekijkt uw netbeheerder of alles in orde is en of zij de aansluiting kunnen uitvoeren. Als alles verloopt zoals het moet, krijgt u een offerte. Op de offerte vindt u de volgende gegevens terug:

 • De EAN-code: deze code van 18 cijfers heeft u nodig om een leverancierscontract te sluiten bij een elektriciteitsleverancier
 • Een kostenraming van de aansluiting
 • Een overzicht van de voorbereidende werken die uitgevoerd moeten worden
 • De uitvoeringstermijn

4. Voer de voorbereidende werken uit

Er zijn een aantal werken die de DNB zelf niet uitvoert en waarvoor u dus zelf verantwoordelijk bent. De nieuwe woning moet o.a. voorzien zijn van een energie of aansluitingsbocht. U moet ook een sleuf graven zodat u een buis kan aansluiten op deze energiebocht.

Energiebocht? Sleuven graven? Als u zelf geen Handige Harry bent, kunt u de werken door iemand anders laten uitvoeren. Vraag raad aan familieleden, vrienden of zoek een willige klusjesman.

5. De DNB komt langs voor de indienststelling

Zodra alle werken correct zijn uitgevoerd, volgt de indienststelling van de meter. Dit is enkel mogelijk wanneer:

Enkel als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kunt u samen met de DNB een datum afspreken om de aansluiting uit te voeren. Na de uitvoering van de werken ontvangt u de factuur. Een standaardaansluiting kost ongeveer 750 euro.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.