De gasrekening: de 3 soorten gasrekening

Essent thermostaatknop-geld. Foto: Pixabay

Prijzen gas vergelijken

Gasrekeningen zijn soms moeilijk te begrijpen. Er staat immers veel informatie en veel verschillende soorten informatie op de rekening, wat het soms moeilijk maakt te begrijpen waarvoor u nu juist betaalt. Gelukkig hebben we dit in onze praktische gids, “Begrijp uw gasrekening”, voor u uitgelegd. Maar daar blijft het niet bij. Naast de gasrekening die u jaarlijks ontvangt, bestaan er nog twee andere.
Er bestaan dus drie soorten gasrekeningen:

de jaarafrekening

Dit is de gasrekening die u het vaakst ontvangt en die u het meest bekend is. In deze rekening werd de prijs van uw gas berekend op basis van een schatting die gemaakt wordt door de netbeheerder. Die schatting wordt daarna doorgegeven aan uw leverancier die dan u op basis daarvan de factuur aan u voorschotelt. De schatting gebeurt op basis van uw verbruik van de voorbije drie jaar. En wat als u nu meer of minder verbruikt dan de schatting? Daarvoor dient de volgende rekening.

de regularisatiefactuur

Dit is de gasrekening die rekening houdt met uw werkelijk gasverbruik gedurende het afgelopen jaar. Het werkelijke verbruik wordt uiteraard berekend aan de hand van de meterstanden op uw gasmeter. Dit verbruik vindt u terug op uw jaarafrekening. Als de som van de reeds betaalde voorschotten hoger ligt dan uw verbruik, dan betaalt uw gasleverancier het bedrag terug of verrekent het bedrag in de volgende gasrekening. Als de som van de betaalde voorschotten lager ligt dan uw gasverbruik, dan ontvangt u een regularisatiefactuur met het te betalen bedrag.

de eindafrekening

Dit soort gasrekening ontvangt u enkel wanneer u van gasleverancier verandert of verhuist naar een nieuwe woning. In deze rekening vindt u het bedrag dat u nog schuldig bent aan de leverancier. Heeft u meer of minder verbruikt dan wat geschat werd, dan zal u samen met de eindafrekening een regularisatiefactuur ontvangen (in het geval dat u te veel verbruikt heeft) of het bedrag terug betaald krijgen.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.