Een gemiddeld gezin zou 120 euro minder moeten betalen voor energie

N-VA en Open VLD stellen twee verschillende oplossingen voor om de energierekening te doen dalen. Foto: Pixabay

Politici laten zich steeds meer van zich horen als het gaat om het bedrag op de energiefactuur. Volgens Van Quickenborne (Open Vld) betalen we 120 euro per jaar te veel. Energiespecialist Andries Gryffroy (N-VA) houdt het op 115 euro per jaar. Beiden duiden een andere oorzaak aan van de te hoge rekening.

Energiefactuur blijft stijgen

Belgische consumenten klagen steeds meer over het bedrag op hun energierekening. De Ombudsman voor Energie ontving vorig jaar meer klachten dan de voorbije jaren. “Energie is met stip de stijger in het klachtenbeeld”, zegt Weekers van de Ombudsdienst. De verhoogde energieheffing wordt via de energiefactuur betaald en zo’n “belasting via klantrelatie” – zoals de Ombudsman het noemt – biedt niet dezelfde rechtsbescherming als het over betwistingen, bezwaren of afbetalingsmodaliteiten gaat.

De energierekening is al langer een doorn in het oog van de Belgische consument. In 2016 werd de Turteltaks ingevoerd en de gratis elektriciteit afgeschaft. Dit jaar stegen de transmissietarieven, wat ook voor een lichte stijging op de elektriciteitsfactuur zal zorgen.

Recent kwam ook aan het licht dat Waalse consumenten al jaren te veel distributiekosten voor energie betaalt. De oorzaak is een stille overeenkomst tussen Electrabel en de gemeenten. Volgens Le Vif/L’Express ontstond de afgelopen twintig jaar in België een systeem waarbij gezinnen opdraaien voor te hoge facturen. Het gaat dan voornamelijk over energie, maar ook over andere diensten, zoals de tv-distributie. De opbrengst daarvan stroomt niet alleen terug naar grote bedrijven zoals Electrabel, maar – via de dividenden van intercommunales – ook naar de gemeenten zelf.

In de laatste weken werd bekend gemaakt dat sommige politieke mandatarissen geld verdienen in raden van bestuur van intercommunales, zonder dat ze daar veel voor moeten doen. De gemeenten van die mandatarissen haalden dan ook zelf hun voordeel uit de hoge factuur voor de consument, via de dividenden.

De Belgische consument zou voor minder ontevreden zijn over de energierekening. En hoe meer ontevreden klanten, hoe meer experten en oplossingen zich aanbieden. N-VA en Open Vld hebben zo hun eigen mening waarom de energierekening zo hoog is en wat we eraan kunnen doen.

Wie vindt een oplossing?

N-VA wil verborgen taksen schrappen

De energierekening blijft dus stijgen, maar volgens energiespecialist Andries Gryffroy (N-VA) is daar makkelijk iets aan te doen. Hij stelde een plan op dat een gemiddeld gezin (dat elektriciteit en aardgas verbruikt) 115 euro per jaar bespaart. Hoe? Door het invoeren van een nieuwe heffing.

De invoering van een nieuwe heffing klinkt tegenstrijdig, maar Gryffroy legt die maatregel als volgt uit: “Haal alle verborgen taksen uit de energiefactuur en beschouw die als één heffing”, aldus Gryffroy. “In je energiefactuur betaal je op die kost nog 21% btw, bij een heffing valt die weg.” Zo’n heffing is volgens de N-VA’er al bij de regeringsonderhandelingen afgesproken.

Maar dat is niet alles. Naast de overkoepelende heffing wil N-VA distributienetbeheerders Infrax en Eandis laten fuseren. Dankzij die samensmelting zou er heel wat geld bespaard kunnen worden in de ondersteunende diensten. “Dan heb je bijvoorbeeld geen twee boekhoudkundige diensten nodig. Zo kan je in totaal zeker 150 miljoen euro besparen. Bovendien zijn er door de leeftijdspiramide binnen die bedrijven de komende vijf à tien jaar veel natuurlijke afvloeiingen”, aldus Gryffroy. Een fusie zou relatief makkelijk te realiseren zijn.

Van Quickenborne viseert Eandis

“Als de stroomfactuur vandaag zo hoog is, dan komt dat onder andere doordat Eandis de gemeenten een onrealistisch hoog rendement op hun aandelen biedt.” Dat is de mening van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), de huidige burgemeester van Kortrijk. “Met een gewoon markttarief kan de stroomfactuur voor een gezin van drie elk jaar 120 euro omlaag”, aldus Van Quickenborne. “Elk bestuur krijgt dan de keuze: besparen, zoals wij zouden doen, of de belastingen verhogen. Maar dan is het tenminste transparant voor de burger.”

Rendement Eandis is marktconform

Eandis reageerde snel op de kritiek van Van Quickenborne. Volgens hen is het rendement op hun geïnvesteerd kapitaal dat de gemeenten als aandeelhouders krijgen (5,24 procent) marktconform.

“5,24 procent als vergoeding voor het geïnvesteerd kapitaal is marktconform,” houdt Eandis aan. Als dit verlaagd wordt, dan is het mogelijk dat de gemeenten ergens anders een hoger rendement gaan zoeken. De distributienetbeheerder wijst er vervolgens op dat het de Vlaamse regulator is, de Vreg, die het rendement en dus het dividend voor de gemeenten vastlegt.

Bovendien is de dividendenstroom de laatste jaren stabiel gebleven – 179 miljoen euro in 2015. Op vijf jaar tijd is het zelfs gedaald. Zo bedroegen de dividenden in 2011 228 miljoen euro.

De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne blijft echter bij zijn standpunt. Lagere Eandis-dividenden zou de stroomfactuur voor de gezinnen kunnen verlagen.

Voorlopig lijkt er nog geen duidelijke oplossing gevonden te zijn voor het probleem van een te hoge energierekening.

KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. KillMyBill gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie.